Chemistry – Advanced Laboratory
קוד קורס: 20068
2.0 נ"ז

סינתזה של גבישים נוזליים, קיטוב אור ופיזור דינמי מגבישים נוזליים; חימצון-חיזור של תרכובות אורגניות ומתכות, כולל תהליך הליתוגרפיה וגורמים המשפיעים על דיוק הצריבה, והקינטיקה של תגובות אלה; ספקטרום אלקטרומגנטי, ספקטרוסקופיה, מצבים אלקטרוניים מעוררים, ודעיכה קרינתית; חישובי שגיאה של ניסוי רב שלבי; מנגנוני תגובה וטכניקות סינתזה אורגניות; שיטות עבודה במעבדה כולל הכנת נושאי לימוד ומערכי ניסוי באופן עצמאי.
סינתזה של מונומרים ופולימריים, סוגי תגובות פולימריות, תכונות מכניות של פולימרים, קביעות מסה של פולימרים; תכונות רהולוגיות של פולימרים ודבקים; מיצוי, מקדמי חלוקה, וכרומטוגרפיה, עם דגש על כרומטוגרפיית מחליפי אניונים ושכבות דקות; גרפי כיול לקביעת ריכוזים ומעקב אחרי קינטיקה באופן ספקטרוסקופית, חוק בר-למבר וסטיות ממנו; מנגנוני תגובה וטכניקות של סינתזה אורגנית ופולימרים; שיטות עבודה במעבדה כולל הכנת נושאי לימוד ומערכי ניסוי באופן עצמאי.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס כימיה – מעבדה מתקדמת הינן:

דרישות קדם: כימיה אנליטית 2 (20032), אלקטרוכימיה (20003)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד