קוד קורס: 50104
2.5 נ"ז

 

קביעת פרמטרים לעבודה ורכיבים פעילים איכותית וכמותית בעזרת HLPC , חקירת פולימורפיזם בעזרת ספקטרוסקופיית אינפרא אדום (FTIR) קביעת ממסים בעזרת כרומטוגרפיית גזים, (GC)) דיסולוציה (המסה) וקביעת ריכוזים בעזרת UV ,קביעת ריכוזי מתכות בעזרת בליעה אטומית (AA), קביעת כמות מים בעזרת טיטרציית קרל-פישר, קביעת סיבוב אופטי בעזרת פולרימטר, זיהוי רכיבים של תערובת בעזרת NMR ,שימוש בסטנדרט פנימי, הבנת פרוצדורה לפי USP, ספקטרוסקופייה פרקטית, כתיבה במחברת מעבדה ע"פ נהלי התעשייה.

קרא עוד