קוד קורס: 60052
3 נ"ז

 

נושאי הלימוד: מבוא: טריבולוגיה במחזור חיים של מכונות וחשיבותה הכלכלית; משטחים: טיב פני שטח, חספוס, מאמצים שיוריים, אנרגיית פני שטח ; מגע: סוגי מגע, שטח מגע אמתי, מכניקת מגע, אדהזיה;  חיכוך: חוקים, סוגים ורכיבים של חיכוך ,פיזור אנרגיה, השפעת גורמים שונים; סיכה :סוגים ותפקידים של סיכה ,עקומת שטריבק ומשטרי סיכה, סוגים ותפקידים של סיכה ,עקומת שטריבק ומשטרי סיכה ; בלאי: חמצוני, אברזיבי, אדהזיבי, התעייפות פני שטח, פרטינג, ארוזיה ; שיטות: אבחון בעיות, אמצעי ניסוי, הפחתת חיכוך ובלאי ; טריבולוגיה בטבע, ביו חקייניות.

קרא עוד