טיפול בשפכי תעשייה 
 

הרצאה תרגיל מעבדה נקודות זכות (נ"ז)
2 0 0 2

היון

 

 

קוד הקורס 20113
תנאי קדם טיפול במים ושפכים
היחידה האקדמית שאחראית לקורס הנדסת חומרים מתקדמים
שנה אקדמית תשע"ט
סמסטר א'
שפת הוראה עברית

 

 

תיאור כללי של הקורס:

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם תעשיות שונות הידועות כיצרניות שפכים חשובות בארץ ובעולם. בקורס יילמדו הסטודנטים לעומק על כל תעשייה, יכירו את התהליכים הספציפיים בהם נוצרים השפכים ואת אופי השפכים ותכולתם. בנוסף, ילמדו הסטודנטים על גישות ושיטות טיפול שפכים אופייניות לתעשיות השונות, דוגמת DAF – Dissolved Air Flotation שיקוע מתכות ועוד. כמו כן ילמדו הסטודנטים על תקנות איכות שפכים תעשייתיים בארץ ובעולם. הקורס יחולק לשני חלקים: החלק התיאורטי והחלק המעשי. בחלק התיאורטי ישמעו הסטודנטים הרצאות על הנושאים שפורטו למעלה. בחלק המעשי יתכננו הסטודנטים בזוגות מתקן טיפול למפעל מתוך רשימה שתינתן. חלק זה יכלול סיור במפעל, דיגום שפכים בשטח ואנליזה במעבדה, ומציאת פתרון טיפולי (כולל ניתוח כלכלי).

 

מטרות הקורס:

  • הכרות עם תעשיות המייצרות שפכים בעייתיים
  • אפיון שפכי תעשייה והבנת ההבדלים בין שפכים אלו לשפכים ביתיים
  • הכרת תהליכי טיפול אופייניים לשפכי תעשיה
  • רגולציה ותקנות
  • עבודת שטח והתנסות בתכנון מתקן טיפול תעשייתי

תוצרי למידה:

בסיומו של הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:

  • לדעת על פי סוג התעשייה את המרכיבים העיקריים בזרם השפכים
  • לאפיין ולבצע אנליזה לשפכים מתעשיות שונות
  • לספק אפשרויות טיפול מתאימות לשפכי כל תעשייה
  • להציע ולתכנן מתקן טיפול למפעל
קרא עוד