קוד קורס: 20006
2.5 נ"ז

תכנית הקורס:
מבוא: סקירת סוגי חומרים קרמיים ושימושיהם השונים.
חזרה: קשרים בין-אטומיים.
מבנה גבישי ופגמי גביש בחומרים קרמיים; מבנה הזכוכית.
תהליכי הייצור לחומרים קרמיים:
– אבקות: ייצור ואפיון.
– ייצור זכוכית.
– שיטות ליצירת "גוף ירוק": יציקת תרחיף, יציקת סרט, הזרקה לתבנית, כבישה חד-צירית וכבישה איזוסטטית.
מיצוּק (consolidation): סנטור, כבישה חמה, כבישה איזוסטטית חמה.
דיאגרמות פאזות, מעברי פאזה והיווצרות המיקרו-מבנה.
תכונות מכניות של חומרים קרמיים; מאמצים מכניים, שבר ואמינות.
תכונות תרמיות, מאמצים תרמיים, שוק תרמי.
תכונות חשמליות – מוליכות, מוליכות-על.
תכונות דיאלקטריות, פֵרו-אלקטריות, פיאזו-אלקטריות וכדומה.
תכונות אופטיות ומגנטיות; חומרים ביו-קרמיים.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס חומרים קרמיים הינן:

דרישות קדם: מבוא לכימיה (20025).
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד