Polymer Materials
קוד קורס: 20042
2.5 נ"ז

פילמור של מולקולות אורגניות – עקרונות בסיסיים, דרכי פילמור והצלבה. סוגים של קופולימרים ושליטה בהרכבם. קשר בין משקל מולקולרי, מבנה גאומטרי (הצלבה, כוון במרחב של מתמירים וגבישיות) ותכונות פיסיקליות (חוזק, גמישות וכדומה). פולימרים טרמופלסטיים ופולימרים טרמוסטיים וכיצד מושפעים מעברי פזה בעת חמום מן המבנה. פולימרים בתעשיות הכימיות, הפלסטיקה והטקסטיל. דבקים ופולימרים מתרכובות סיליקון. תהליכי ייצור למוצרים יום יומיים (בקבוקים, אריזות וכדומה).
פולימרים בטכנולוגיה מתקדמת:
בתעשיות המיקרואלקטרוניקה – פולימרים מבודדים, מוליכים ופולימרים לליטוגרפיה.
בתעשיות האופטיות – סיבים אופטיים ומיגונם, רשום הולוגרפי, זכרון אופטי ואחסון מידע.
בתעשיות כלי רכב ותעופה – סיבי גרפית וחומרים מרוכבים בעלי חזק מופלג.
בתעשיות הצמיגים והמגון האישי – פולימרים אלסטומריים ובעלי כשר הדף.
בתעשיות הרפואיות והמכשור הרפואי – פולימרים משתלים ומשחררי תרופות באפן מבוקר.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס פולימרים הינן:

דרישות קדם: מבוא לכימיה (20025)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד