Materials and Processes in Microelectronics 2
קוד קורס: 20018
2.5 נ"ז

תאור העקרונות המדעיים שמאחורי תהליכי הייצור הבסיסיים בתעשיית המוליכים למחצה. פרוט שלבי התהליך תוך שילוב הצד התיאורטי הקשור בכל אחד מהתהליכים. סקירת תהליכי הייצור בעולם המוליכים למחצה והפיכת הסיליקון למעבדים ולמוצרים שונים. תהליכי CMP , איכול רטוב ואיכול יבש בפלסמה, אינטגרציה של תהליך, Testing & Reilabilit

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 2 הינן:

דרישות קדם: חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 1 (20019)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד