Materials and Processes in Microelectronics 1
קוד קורס: 20019
2.5 נ"ז

תאור העקרונות המדעיים שמאחורי תהליכי הייצור הבסיסיים בתעשיית המוליכים למחצה. פרוט שלבי התהליך תוך שילוב הצד התיאורטי הקשור בכל אחד מהתהליכים. סקירת תהליכי הייצור בעולם המוליכים למחצה והפיכת הסיליקון למעבדים ולמוצרים שונים. תהליך מיקרו ליתוגרפיה, תהליך האיכול, דפוזיה ותהליכי LPCVD , השתלות, שכבות דקות, מבוא לתהליכי ליטוש.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס חומרים ותהליכים במיקרואלקטרוניקה 1הינן:

דרישות קדם: פיסיקה של מוליכים למחצה (20046)
דרישות מקבילות: התקנים של מוליכים למחצה (20011)

קרא עוד