Materials Characterization – Advanced Laboratory
קוד קורס:20087
2.0 נ"ז

מטרת המעבדה המתקדמת היא להקנות לסטודנטים ידע מעשי באפיון חומרים והתקנים המשמשים את תעשיית המיקרו-אלקטרוניקה והאלקטרו-אופטיקה. המעבדה כוללת מעבדות בנושאים: מדידות אופטיות של שכבות דקות, מדידות חשמליות של חומרים מוליכים למחצה, מדידת אפקט הול, איפיון חומרים ע"י XRD.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס חומרים ואיפיונם – מעבדה מתקדמת הינן:

דרישות קדם: פיסיקה של מוליכים למחצה (20046)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד