Materials Characterization Laboratory 1
קוד קורס: 20014
2.0 נ"ז

מטלוגרפיה והמיקרוסקופ המטלורגי, התכה ויציקת חמרן, חיסום והרפיית פלדה פחמנית, המסה, והקשיית זיקון נתך חמרן,
נסוי נגיפה לדגמי פלדה ופולימרים בטמפרטורות שונות, ניסוי מתיחה לדגמים מתכתיים ופולימרים, ריתוך חשמלי MIG.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס חומרים ואיפיונם – מעבדה 1 הינן:

דרישות קדם: מבוא למדע החומרים (20027)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד