קוד קורס: 60068
3 נ"ז

 

תוכנית הקורס: חזרה על פיתול בחתכים עגולים, פיתול בחתכים לא עגולים, פיתול במוטות חלולים דקי דופן; חזרה על מאמצי גזירה בכפיפה, מאמצי גזירה בכפיפה בחתכים לא סימטריים. העמסה  אסימטרית של אלמנטים דקי דופן, מרכז הגזירה; חזרה על מכלי לחץ, מאמצים ציריים והיקפיים, יישום על חלקים מסתובבים, טרנספורמציה של מאמץ ועיבור; שקיעה של קורות: דפורמציה של קורה תחת העמסה רוחבית, משוואת העקומה האלסטית ;קביעה ישירה של העקומה האלסטית מפיזור העומס, קורות בלתי מוגדרות סטטית, יישום סופרפוזיציה לקורות בלתי מוגדרות סטטית; מומנט-שטח, יישום לקורת תמוכות וקורות עם העמסות סימטריות, דיאגרמות מומנט כפיפה בחלקים  מומנט-שטח יישום לקורת תמוכות וקורות עם העמסות סימטריות, דיאגרמות מומנט כפיפה  בחלקים ; יישום מומנט-שטח לקורות עם העמסות אסימטריות, שקיעה מקסימלית; בוחן אמצע; עמודים: יציבות של מבנים, נוסחת אוילר לעמוד עם קצה בעל ציר סיבוב; הרחבה של נוסחת אוילר לעמודים עם תנאי קצה אחרים, תכן של עמודים תחת העמסה  אקסצנטרית; שיטות אנרגיה: אנרגית עיבורים, צפיפות אנרגית עיבורים, אנרגית עיבורים אלסטית עבור מאמצים נורמליים, אנרגית עיבורים אלסטית עבור מאמצי גזירה, אנרגית עיבורים עבור מצב מאמצים כללי  ;שיטות אנרגיה- המשך: עבודה ואנרגיה תחת עומס בודד, שקיעה תחת עומס בודד על ידי שיטת העבודה-אנרגיה, עבודה ואנרגיה תחת מספר עומסים, משפטי קסטיליאנו, שקיעות לפי משפטי קסטיליאנו.

קרא עוד