קוד קורס: 10066
3 נ"ז

בעולם בו מתרחש שינוי מהיר ודרמטי לגישה סמנטית למשאביה-WEB 3.0,הקורס מנמק ומבהיר את סיבות העומק לשינוי הזה.
הקורס מורכב מ:
עקרונות – תקנים לייצוג ידע של -ה XML ,RDF – OMG; אונטולוגיות ושפות לשימוש באונטולוגיות כגוןOWL;פרוטוקולים לחיפוש; פונקציות לכריעת מידע וגילוי.
יישומים– הקניית כלים מעשיים למימוש מערכות תוכנה בגישה סמנטית, למגוון יישומים אשר מדגימים את העקרונות הנלמדים ומאפשרים שילוב של הטכניקות השונות במערכת עובדת. בין היישומים: חיפוש אינטליגנטי, מערכות של המלצות, מערכות גילוי ידע בתחום נתון, מערכות אינטראקציה עם רשתות חברתיות, תיכון תוכנה על בסיס חיפוש -ב Web

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס הרשת הסמנטית הינן:
דרישות קדם: מערכות מבוזרות (10041).
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד