הסתברות וסטטיסטיקה 1

Probability and Statistics 1
קוד קורס: 10015
2.5 נ"ז

תאור נתונים וסיכומם ע"י חציון, ממוצע, סטיית תקן וכד'. מרחב המדגם ומאורעות,
פונקצית ההסתברות ותכונותיה, מרחב ההסתברות. מרחבי הסתברות סימטריים.
הסתברות מותנית, נוסחת ההסתברות השלימה, נוסחת בייס, מאורעות בלתי תלויים.
משתנים מקריים בדידים. חוק ההתפלגות. הצגה גרפית של משתנים מקריים בדידים.
תוחלת ושונות. התפלגויות בדידות מיוחדות: בינומית, גאומטרית, היפרגאומטרית,
אחידה, התפלגות פואסון. משתנים מקריים דו-מימדיים. התפלגות משותפת, התפלגויות
שוליות, שונות משותפת ומקדם המתאם.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס הסתברות וסטטיסטיקה 1 הינן:

דרישות קדם: מתמטיקה בדידה 2 (10074) חדו"א 2 (10018)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד