קוד קורס: 30009
3.5 נ"ז

 

מטרות הקורס הן להקנות ידע תיאורטי ומיומנויות למדידת ביצועים לצורך תקינה, שיפור, הערכת ביצועים ותמרוץ להגברת מוטיבציה. בנוסף מטרות הקורס כוללות, הקניית ידע בנושא מדדים להערכת הביצוע ולמדידת החיסכון הכללי.

הקורס משלב שיטות כמותיות ושיטות איכותיות על מנת לנתח וללמוד בעיות הקשורות לאופן ביצוע העבודה.
נושאי הקורס מסווגים לארבעה חלקים: ניתוח ושיפור שיטות – מדדי פריון ותרשימים; מדידת עבודה; עקומת למידה; הנעת עובדים ושכר עידוד. מעצם טבעו, הקורס הינו אינטגרטיבי, אבל בגלל ריבוי משתני ההחלטה, נוצרת זיקה חלקית בלבד בין הנושאים השונים במהלך הקורס.

קרא עוד