קוד קורס: 50088
3 נ"ז

 

הכרת מנגנוני הפעולה של תרופות תוך שימת דגש על מכלול האירועים הפיזיולוגיים והביוכימיים הנוצרים בתגובה לפעילות התרופתית. הצגת הפרמטרים השונים המשפיעים על יעילותה של התרופה והמשמעות המתבקשת לאופן הכנתה, הרכבה וצורות המתן שלה.

בטיפול רב תרופתי: הרציונאל בבחירת תרופה למערך טיפולי מורכב. אינטראקציה בין תרופות (לחיוב ולשלילה), אפקטים אדטיביים וסנרגיסטיים. מתן תרופות לחולה רב-מחלתי.

קרא עוד