search results

דרוש/ה רכז/ת מדור בחינות וציונים

 לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה דרוש/ה רכז/ת מדור בחינות וציונים תיאור התפקיד: • שיבוץ הדרכה וניהול המשגיחים • טיפול בבחינות וניהול תהליכי העבודה בבחינות • קבלת שאלונים, הדפסה והכנת חומרים לבחינה • מתן מענה למרצים, סטודנטים ומשגיחים בזמן הבחינה דרישות • לכתבה המלאה…

דרוש/ה רכז/ת מדור הוראה

תיאור התפקיד: סיוע בבניית מערכת השעות במכללה הטמעה וניהול המערכות בתוכנה ייעודית התאמות ובדיקות שונות ניהול מערכת חדרי ההוראה במכללה שעות הוראה מרצים, דיווחי שעות הוראה, בדיקות ודוחות שונים טיפול בפתיחת שנה"ל וניהול שוטף במהלך השנה   דרישות תפקיד: תואר לכתבה המלאה…

בואו להיות מהנדסים!