Engineering graphics 2
קוד קורס: 60015
3.0 נ"ז

לימוד שימוש בתוכנת CAD לעיצוב חלקים. הכרת כל הפונקציות בשרטוט דו ממדי ותלת ממדי. בניית הרכבות. יישום הידע מלימודי שרטוט טכני (יצירת חתכים, מתן מידות, טיב פני שטח, אפיצויות וסיבולות, רשימת חלקים) בהפקת שרטוטים מתוך התוכנה.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס גרפיקה הנדסית 2 הינן:

דרישות קדם: גרפיקה הנדסית 1 (60008)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד