קוד קורס: 40081
3.5 נ"ז

 

הקדמה; גלים מישוריים אחידים במרחב הזמן;  גלים מישוריים אחידים סינווסואידליים במרחב החופשי; פתרון משוואות הגלים בחומר; וקטור פוינטינג, דעיכת הספק ואנרגיה אלקטרומגנטית אגורה; החזרה ושבירה של גלים מישוריים. זווית ברוסטר; נפיצה בערוץ תקשורת; קווי תמסורת – הגדרות, מושגים, משוואות; קווי תמסורת בעומס – תופעות מעבר; קווי תמסורת במצב מתמיד סינוסואידלי; תיאום עכבות במעגלי קווי תמסורת; דיאגרמת סמית ושימושיה; קווי תמסורת בעלי הפסדים; מוליך הגלים המלבני.

קרא עוד