Artificial Intelligence
קוד קורס: 10010
2.5 נ"ז

בקורס נלמד את הנושאים הבאים, ככל שהזמן יאפשר:
מה זה בינה מלאכותית, סוכנים נבונים, פתרון בעיות, אלגוריתמים לחיפוש, אלגוריתמים לפתרון בעיות אילוצים, ייצוג ידע והסקת מסקנות באמצעות לוגיקה מסדר ראשון ובאמצעות לוגיקות לא מונוטוניות, תכנון, הסקת מסקנות במצב של אי-ודאות, למידה, דיאגנוסטיקה מבוססת מודלים, כריית ידע בבסיסי נתונים.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס בינה מלאכותית-בחירה הינן:

דרישות קדם: לוגיקה מתמטית (10019), אלגוריתמיקה 1 (10007)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד