היחידה לבטיחות של עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים 

פיתוח יחידה לבטיחות בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מהווה נדבך נוסף בשירותים המוענקים לכלל הסגל והסטודנטים במכללה. חשיבותה של הבטיחות לתחום ההנדסה הינה ממעלה ראשונה וללא פשרות בהגנה על הסגל, הסטודנטים ואורחי המכללה.

מתקיימות פעילויות נקודתיות לשיפור והתאמת כללי הבטיחות למעבדות לכיתות ולכלל מבנה המכללה.

בעלי תפקידים בנושא הבטיחות והחברים בועדת הבטיחות של המכללה:

ד"ר פנחס דורון – יו"ר הוועדה

אבנר קשת – ממונה בטיחות מטעם חברת שלהבת.

אבי גבאי

אבינועם גיל

ד"ר תמי גילון

ינאי ולוך

רומן ולרשטיין

נח טרייטל

שלום לוסקי

ד"ר יעל לצטר

ד"ר רות ספז

רינה פישמן

אליענה רחמימוב

טל רפופורט

קרא עוד