מחלקת ביטחון

נהלי מחלקת הביטחון של עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.

היחידה לבטיחות של עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים 

פיתוח יחידה לבטיחות בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מהווה נדבך נוסף בשירותים המוענקים לכלל הסגל והסטודנטים במכללה. חשיבותה של הבטיחות לתחום ההנדסה הינה ממעלה ראשונה וללא פשרות בהגנה על הסגל, הסטודנטים ואורחי המכללה.

מתקיימות פעילויות נקודתיות לשיפור והתאמת כללי הבטיחות למעבדות לכיתות ולכלל מבנה המכללה.

____________________________________________________________

היחידה לבטיחות עומדת לרשותכם – ניתן לפנות למייל: safety@jce.ac.il
בעלי תפקידים בנושא הבטיחות והחברים בועדת הבטיחות של המכללה:

 

מס'  שם החבר תפקיד
1 ד"ר רפי אבירם  יו"ר הוועדה (זמני)
2 מר גבי בינשטיין ממונה בטיחות
4 ד"ר רות ספז ראש תחום כימיה
5 ד"ר נח טרייטל סגל אקדמי
6 ד"ר תמר גילון סגל אקדמי
7 ד"ר יעל לצטר סגל אקדמי
8 גב' רינה פישמן טכנאית מעבדות פארמה
9 מר אבי גבאי עובד אחזקה
10 מר רומן ורלשטיין  מנהל ביטחון
11 מר אבינועם גיל מנהל בינוי
12 מר שלום לוסקי מנהל אחזקה
13 גב' ענת חן מנהלת משאבי אנוש
14 גב' ענבל אליהו מנהלת מעונות הסטודנטים
15 מר ינאי ולוך מנהל מעבדת חומרים
16 גב' ילנה זמנסקי גלזר מנהלת מעבדת מכונות
17 גב' אליענה רחמימוב מ"מ מנהלת מעבדות פארמה

 

קרא עוד