מחלקת ביטחון

נהלי מחלקת הביטחון של עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.

היחידה לבטיחות של עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים 

פיתוח יחידה לבטיחות בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מהווה נדבך נוסף בשירותים המוענקים לכלל הסגל והסטודנטים במכללה. חשיבותה של הבטיחות לתחום ההנדסה הינה ממעלה ראשונה וללא פשרות בהגנה על הסגל, הסטודנטים ואורחי המכללה.

מתקיימות פעילויות נקודתיות לשיפור והתאמת כללי הבטיחות למעבדות לכיתות ולכלל מבנה המכללה.

כל הסטודנטים במכללה עוברים מבחן בטיחות: הנחיות למבחן הבטיחות .

____________________________________________________________

היחידה לבטיחות עומדת לרשותכם – ניתן לפנות למייל: safety@jce.ac.il
בעלי תפקידים בנושא הבטיחות והחברים בועדת הבטיחות של המכללה:

 

מס'  שם החבר תפקיד
1 גב' גיטה ימין ממונה הבטיחות של המכללה
2 ד"ר תמר גילון יו"ר ועדת בטיחות
4 מר רומן ולרשטיין קב"ט
5 גב' ענת חן מנהלת משאבי אנוש
6 ד"ר רות ספז ראש תחום כימיה
7 גב' עינת כהן לבורנטית מנהלת המעבדות
8 גב' אליענה רחמימוב לבורנטית ואחראית רעלים
9 ד"ר נח טרייטל לבורנט מתחם פארמה
10 מר שלום לוסקי מנהל אחזקה
11 מר אבי גבאי עובד אחזקה
12 מר אבינועם גיל מנהל בינוי
13 מר אוריאל וקנין מנהל מעבדת חומרים

 

קרא עוד