קוד קורס: 10094
3.0 נ"ז

 

מטרת הקורס: מטרת הקורס להציג את תחום בדיקות התוכנה, להבין את המושגים והעקרונות, ללמוד טכניקות בדיקה ולהבין את חשיבות בדיקות תוכנה כפעילות הכרחית בפיתוח תוכנה.

נושאי המפגשים:
מבוא לקורס, מבוא לבדיקות תוכנה
עקרונות יסוד בבדיקות תוכנה
בדיקות כחלק הכרחי בפיתוח תכנה
רמות בדיקה, סוגי בדיקה
בחינת מסמכי דרישות
הגדרת בדיקות, Black Box חלק 1
Black Box חלק 2, טכניקות בדיקה
White Box
Unit Testing
דיווח וניהול באגים
עקרונות ובדיקות Security
כיסוי קוד (Code Coverage), היבטים משפטיים
סיכום והכנה למבחן

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס בדיקת תוכנה הינן:
דרישות קדם: תכנות בסביבת אינטרנט (10091).
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד