בדיקת תוכנה

קוד קורס: 10094
2.5 נ"ז

 

מטרת הקורס: מטרת הקורס להציג את תחום בדיקות התוכנה, להבין את המושגים והעקרונות, ללמוד טכניקות בדיקה ולהבין את חשיבות בדיקות תוכנה כפעילות הכרחית בפיתוח תוכנה.

נושאי המפגשים:

 • מבוא לקורס, מבוא לבדיקות תוכנה
 • עקרונות יסוד בבדיקות תוכנה
 • בדיקות כחלק הכרחי בפיתוח תכנה
 • רמות בדיקה, סוגי בדיקה
 • בחינת מסמכי דרישות
 • הגדרת בדיקות, Black Box חלק 1
 • Black Box חלק 2, טכניקות בדיקה
 • White Box
 • Unit Testing
 • דיווח וניהול באגים
 • עקרונות ובדיקות Security
 • כיסוי קוד (Code Coverage), היבטים משפטיים
 • סיכום והכנה למבחן

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס בדיקת תוכנה הינן:
דרישות קדם: הנדסת תוכנה (10014).
דרישות מקבילות: אין.

קרא עוד