אלגוריתמיקה 2

Algorithms 2
קוד קורס: 10008
3.5 נ"ז

מבוא: מדעי המחשב מה זה?; אלגוריתמים סבירים ולא סבירים; מושג של מחלקת סיבוכיות, המחלקות P ו – NP, רדוקציה פולינומיאלית, בעיות NP שלמות; בעיות הכרעה, בעיות אופטימיזציה; בעיות
קונסטרוקציה;
אלגוריתמים מקורבים;
מקרים מיוחדים של בעיות NP שלמות אשר ניתנים לפתרון על-ידי אלגוריתמים סבירים;
תורת המספרים ומפתחות הצפנה ציבוריים;
אלגוריתמים הסתברותיים;
נושא אופציונלי: העמקה באלגוריתמים ;on-line

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס אלגוריתמיקה 2 הינן:

דרישות קדם: אלגוריתמיקה 1 (10007)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד