אלגברה ליניארית 2

Linear Algebra 2
קוד קורס: 10004
4.0 נ"ז

אלגברה של העתקות ליניאריות.העתקות הפיכות. מטריצת מעבר מבסיס לבסיס.
תמורות. דטרמיננטות:ההגדרה והתכונות הבסיסיות.
שימוש הדטרמיננטות: היפוך מטריצות, כלל קרמר. קטרמיננטה של העתקה ליניארית. מטריצות רגולריות וסינגולריות.
ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. הפולינום האופייני. לכסון מטריצות.שימושים בנוסחאות נסיגה.
חוגי הפולינומים מעל שדה. תכונות הפולינומים מעל C ומעל R. המשפט היסודי של אלגברה.
הפולינום המינימלי. משפט קלי-המילטון.
השלמות בנושאי העתקות ליניאריות ומטריצות: תת-מרחבים אינווריאנטיים ומטריצות הבלוקים, העתקות נילפוטנטיות. הכרת צורת Jordan.תבניות ביליניאריות. מרחבי מכפלה פנימית. המשלים הניצב. בסיסים אורטונורמליים ותהליך גרם-שמידט.
סוגים מיוחדים של מטריצות: מטריצות סימטריות, אורתוגונליות, הרמיטיות, אוניטריות.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס אלגברה ליניארית 2 הינן:

דרישות קדם: אלגברה ליניארית 1 (10003)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד