אלגברה ליניארית 1

Linear Algebra 1
קוד קורס: 10003
4.0 נ"ז

המכפלה הסקלרית. אי-שוויון קושי-שוורץ .
מטריצות: חיבור וכפל. מטריצה מוחלפת. מטריצה מדורגת. פעולות שורה אלמנטריות ושקילות שורה. מטריצות אלמנטריות. הצורה הקנונית. דרגה של מטריצה. מטריצות הפיכות.
מערכות משוואות ליניאריות. מטריצת המקדמים ומטריצה המורחבת. שיטת החילוצים של Gauss. מערכות הומוגניות ולא הומוגניות. הפתרון הכללי. מערכות עם פרמטרים.
מבוא אלמנטרי למבנים אלגבריים: פעולות קומוטטיביות ואסוציאטיביות, אגודות, מונואידים וחבורות. חוגים ושדות.
שדה המספרים המרוכבים. הצגת המספרים המרוכבים בצורה הקוטבית ובצורה המעריכית. נוסחת אולר.
מרחבים וקטוריים מעל שדה. תת-מרחבים. צירופים ליניאריים. המרחב הנפרש על ידי קבוצת וקטורים. תלות ליניארית. בסיס ומימד. מרחבים בעלי מימד סופי. קואורדינטות, שינוי בסיס. מרחב השורה של מטריצה וקשריו למערכות של משוואות ליניאריות. דרגת מטריצה כמימד מרחב השורה. מרחב הפתרונות של מערכות הומוגנית.
העתקות ליניאריות. המטריצה של העתקה ליניארית ביחס לבסיסים נתונים. גרעין ותמונה של העתקה ליניארית. הרכבת העתקות ליניאריים. העתקת הזהות.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס אלגברה ליניארית 1 הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד