צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים מכרזים

הגשת בקשה להצטרפות לרשימת המציעים
להגשת בקשת הצטרפות לרשימת המציעים ו/או בעלי מקצוע מומחים ו/או מתכננים. יש למלא את מסמך בקשת ההצטרפות לרשימת מציעים  ולשולחו באמצעות הדואר לעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, ת.ד. 3566, ירושלים, 9103501. או לדוא"ל inbale@jce.ac.il.

שיתופי פעולה: