צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים מכרזים

מכרזים חדשים
 

מסמכי מכרז נושא תחום מועדי רכישת מסמכי המכרז מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעה למכרז
01/2015 מכרז לניהול והפעלת מערך שירותי מזון מזון מועד אחרון לתשלום דמי השתתפות במכרז – 09.03.2015 עש השעה 10:00 15.03.2015 עד השעה 16:00 01.04.2015 עד השעה 12:00
שיתופי פעולה: