צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים מכרזים

מכרזים חדשים
 

מסמכי מכרז נושא תחום מועדי רכישת מסמכי המכרז מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעה למכרז
08/2014 מכרז לאספקת מערכות ריהוט ריהוט 18.9-7.10 בין השעות 08:00-16:00 20.10.2014 עד השעה 12:00 28.10.2014 עד השעה 12:00
11/2014 מכרז לאספקת פרטי נגרות ריהוט 13.11-1.12 בין השעות 08:00-16:00 04.12.2014 עד השעה 10:00 14.12.2014 עד השעה 12:00
12/2014 מכרז לאספקה והתקנת מערכות מולטימדיה מולטימדיה 25.11-07.12 בין השעות 8:00- 16:00 14.12.2014 עד השעה 12:00 25.12.2014 עד השעה 12:00
שיתופי פעולה: