צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרזים

מכרזים חדשים
 

מסמכי מכרז נושא תחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעה למכרז
03/2014 מתן שירותי אספקה, הרכבה והתקנת מערכת כסאות רחף ריהוט 25.06.2014 עד השעה 12:00 03.07.2014 עד השעה 16:00
שיתופי פעולה: