צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרזים

מכרזים חדשים
 

מסמכי מכרז נושא תחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעה למכרז
01/2014 ביצוע עבודות חפירה ודיפון בתחומי בניין מספר 1 בינוי 18.03.2014 עד השעה 10:00 25.03.2014 עד השעה 12:00
שיתופי פעולה: