צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים

מכרזים

מכרזים חדשים
 

מסמכי מכרז נושא תחום מועדי רכישת מסמכי המכרז מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעה למכרז
05/2014 מתן שירותי השגחה בבחינות - 11.08-25.08 בין השעות 08:00-16:00 28.08.2014 עד השעה 12:00 09.09.2014 עד השעה 16:00
08/2014 מכרז לאספקת מערכות ריהוט ריהוט 18.9-7.10 בין השעות 08:00-16:00 20.10.2014 עד השעה 12:00 28.10.2014 עד השעה 12:00
שיתופי פעולה: