צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים מכרזים

התקשרויות עם ספק יחיד / חוץ
 

להלן פרסום רשימת ספקים יחידים/ספקי חוץ
בהתאם לתקנות 3(18) ו- 3(20) ו- 4א. לתקנות חובת המכרזים, (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע –2010.
פניות לפי התקנות הנ"ל תתקבלנה לא יאוחר מ – 7 ימי עבודה ממועד ההודעה.
כל פניה למכללה תעשה באמצעות דואר רשום ו/או דואר אלקטרוני. פניה שלא תועבר בדרך זו לא תתקבל.

סטאטוס תחום ההתקשרות נושא תאריך פרסום מועד החלטה / הודעה קבצים נלווים
סגור תוכנות הארכת הסכם בית השיטה 18.10.2010 27.10.2010 small pdf icon
סגור תוכנות  הארכת הסכם ידיעון 18.10.2010 27.10.2010 small pdf icon
סגור  שירותי מערכות לימוד מרחוק הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד  29.06.2011 13.07.2011 small pdf icon
הודעה ספק יחיד

small pdf icon
חוו"ד התקשרות עם ספק יחיד

סגור הרחבת רכזת התראת אש מדגם "נוטיפייר" הודעה על כוונת המכללה להתקשרות עם ספק יחיד  28.08.2011 11.09.2011 small pdf icon
הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחיד

small pdf icon
חוו"ד הגורם המקצועי

סגור תוכנות הארכת הסכם ידיעון  15.07.2012  08.08.2012 small pdf icon
הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחיד

small pdf icon
חוו"ד הגורם המקצועי

 

 

 

 

 

 

שיתופי פעולה: