צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים מכרזים

התקשרויות עם ספק יחיד / חוץ
להלן פרסום רשימת ספקים יחידים/ספקי חוץ בהתאם לתקנות 3(18) ו- 3(20) ו- 4א. לתקנות חובת המכרזים, (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) תש"ע –2010. פניות לפי התקנות הנ"ל תתקבלנה לא יאוחר מ – 7 ימי עבודה ממועד ההודעה. כל פניה למכללה תעשה באמצעות דואר רשום ו/או דואר אלקטרוני. פניה שלא תועבר בדרך זו לא תתקבל.

סטאטוסתחום ההתקשרותנושאתאריך פרסוםמועד החלטה / הודעהקבצים נלווים
סגורתוכנותהארכת הסכם בית השיטה18.10.201027.10.2010small pdf icon
סגורתוכנות הארכת הסכם ידיעון18.10.201027.10.2010small pdf icon
סגור שירותי מערכות לימוד מרחוקהודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד 29.06.201113.07.2011small pdf icon הודעה ספק יחידsmall pdf icon חוו"ד התקשרות עם ספק יחיד
סגורהרחבת רכזת התראת אש מדגם "נוטיפייר"הודעה על כוונת המכללה להתקשרות עם ספק יחיד 28.08.201111.09.2011small pdf icon הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחידsmall pdf icon חוו"ד הגורם המקצועי
סגורתוכנותהארכת הסכם ידיעון 15.07.2012 08.08.2012small pdf icon הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחידsmall pdf icon חוו"ד הגורם המקצועי
סגורמאגרי מידע Science Directהודעה על כוונת המכללה על התקשרות עם ספק יחיד19.03.201513.04.2015small pdf icon הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחידsmall pdf icon חוו"ד הגורם המקצועי
סגורתוכנותהארכת הסכם בית השיטה15.04.201510.05.2015small pdf iconהודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחידsmall pdf icon בית השיטה
סגורתוכנותהארכת הסכם ידיעון14.10.2015הודעה- ספק יחיד   ידיעון ספק יחיד
סגורניהול וסריקת בחינותהודעה על כוונת המכללה להתקשרות עם ספק יחיד15.08.2017הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחידחוות דעת הגורם המקצועי
פתוחשיווקפייסבוק ואינסטגרם30.11.2017הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחיד; חוות דעת הגורם המקצועי
פתוחשיווקגוגל ויוטיוב30.11.2017הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחיד; חוות דעת הגורם המקצועי
פתוחמרכז ייעוץ ורישוםמבחני קבלה ומיון ללימודים30.11.2017הודעת המכללה בדבר התקשרות עם ספק יחיד; חוות דעת הגורם המקצועי 
משתפים איתנו פעולה
בואו להיות מהנדסים מלא/י פרטים

אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*