צילום פנורמי של סטודנטים להנדסה בכיתת מחשבים מכרזים

הודעות פטור ממכרז
שיתופי פעולה: