תכנית המצטיינים ע"ש גיטה שרובר מידע לסטודנט

תכנית המצטיינים ע"ש גיטה שרובר
לוגו קרן גבריאל שרובר

עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, מעודדת מצטיינים בקרב תלמידיה. בהתאם לכך, קיימות שתי מסגרות להכרה וקידום של הסטודנטים המצטיינים.

התכנית נועדה לעודד ולפתח את פוטנציאל היצירתיות של הסטודנטים, להרחיב את אופקי ההשכלה וליצור הקשרים מעמיקים, בין המדעים המדויקים וההנדסה, לבין מדעי הרוח והאומנויות.

המשימה העיקרית המוטלת על משתתפי התכנית הינה ביצוע פרויקט מחקרי בהנחיית אנשי סגל מהמכללה או ממוסדות אחרים.
התכנית מעניקה לזכאים הטבות אקדמיות וכלכליות כמפורט בתקנון התכנית.

תנאי הסף להצטרפות לתכנית, תהליך ההצטרפות, פרטי התוכנית ועוד מופיעים בתקנון תכנית המצטיינים.

סטודנט אשר עומד בתנאי הסף להצטרפות לתכנית, יגיש את מועמדותו לוועדת הוראה על פי לוח הזמנים המפורסם בתחילת שנת הלימודים.
וועדה מיוחדת מטעם וועדת הוראה תקבע מי מבין המועמדים יצטרף לתכנית המצטיינים.

לקריאה נוספת על קרן שרובר, לחצו כאן.

יובהר כי: ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות חלוקת והקצאת המלגות על פי צרכים משתנים. השינויים הנובעים מהחלטותיה של ועדת המלגות יפורסמו מעת לעת. 

לייעוץ אקדמי אישי מלאו פרטיכם

צור איתנו קשר »

 אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
שיתופי פעולה: