השמה והכוון תעסוקתי

מידע לסטודנט

השמה והכוון תעסוקתי
מחלקת השמה והכוון תעסוקתי נועדה לסייע לסטודנטים במכללה ולבוגריה להשתלב בשוק התעסוקתי.

המחלקה מרכזת שלל משרות בתחומים שונים.
מידע לגבי משרות חדשות ניתן לקבל ב"תחנת מידע לסטודנט" – "היחידה להכוון תעסוקתי".
מעסיקים המעוניינים להציע משרות רלוונטיות לסטודנטים ולבוגרים של המכללה, מוזמנים להפנות את פרטי המשרה לכתובת: olgafi@jce.ac.il. הפרסום אינו כרוך בתשלום.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לגב' אולגה פירגר, מנהלת המחלקה:
טלפון: 02-6588032  דואר אלקטרוני: olgafi@jce.ac.il

שיתופי פעולה: