דקאן הסטודנטים מידע לסטודנט

דקאן הסטודנטים
דקאנט הסטודנטים הוא הרשות המרכזית במכללה האחראית על הטיפול ברווחת הסטודנטים, ברמת הפרט וברמת כלל קהילת הקמפוס, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים והמנהליים של המכללה ומועצת הסטודנטים.

תחומי פעילות: מדור סיוע ומעורבות חברתית / שירותי הייעוץ לסטודנטים / יחידה לשוויון הזדמנויות לבני מיעוטים / הכוון תעסוקתי / פעילות מועצת הסטודנטים / העצמה ויזמות טכנולוגית.

דיקן: ד"ר רות ספז

טלפון: 02-6588054 שלוחה :8054  פקס: 02-6588001 דואר אלקטרוני:  students-dean@jce.ac.il

טיפול בפן האקדמי של סטודנטים בעלי בעיות אישיות מיוחדות הפוגעות בתפקודם מבחינה אקדמית במהלך שנת הלימודים. הטיפול מתבצע בתיאום עם ועדת ההוראה של המכללה.

סטודנטים המעוניינים להיפגש עם דיקן הסטודנטים, ד"ר ספז רות, מוזמנים לתאם עמה פגישה.

שעות קבלה:
יום שני 14:30-16:30
יום רביעי 12:00-14:00 חדר: M-181  

שיתופי פעולה: