דקאן הסטודנטים מידע לסטודנט

דקאן הסטודנטים
דקאנט הסטודנטים הוא הרשות המרכזית במכללה האחראית על הטיפול ברווחת הסטודנטים, ברמת הפרט וברמת כלל קהילת הקמפוס, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים והמנהליים של המכללה ומועצת הסטודנטים.

תחומי פעילות: מדור סיוע ומעורבות חברתית / שירותי הייעוץ לסטודנטים / יחידה לשוויון הזדמנויות לבני מיעוטים / הכוון תעסוקתי / פעילות מועצת הסטודנטים / העצמה ויזמות טכנולוגית.

דיקן: ד"ר ערן גור

טלפון: 02-6588037 שלוחה :8037  פקס: 02-6588001 דואר אלקטרוני:  students-dean@jce.ac.il

טיפול בפן האקדמי של סטודנטים בעלי בעיות אישיות מיוחדות הפוגעות בתפקודם מבחינה אקדמית במהלך שנת הלימודים. הטיפול מתבצע בתיאום עם ועדת ההוראה של המכללה.

סטודנטים המעוניינים להיפגש עם דיקן הסטודנטים, ד"ר ערן גור, מוזמנים לתאם עמו פגישה.

שעות קבלה:
יום ראשון 11:00-12:00
יום שלישי 14:00- 15:00, 16:00- 17:00
או בתיאום מראש.

שיתופי פעולה: