לוח השנה האקדמית מידע לסטודנט

לוח השנה האקדמית
שנת הלימודים תשע"ה

לוח השנה האקדמית לשנת הלימודים תשע"ה (2014/2015) – לימודי בוקר
לוח השנה האקדמית לשנת הלימודים תשע"ה (2014/2015) – לימודי קריירה
לוח השנה האקדמית לשנת הלימודים תשע"ה (2014/2015) – פרויקט מח"ר

לוח אירועים- שנת הלימודים תשע"ה

לחץ כאן להדפסת לוח האירועים

לוח אירועים לשנת תשע"ה 2014-15

שנת הלימודים תשע"ד

לוח השנה האקדמית לשנת הלימודים תשע"ד (2013/2014) - לימודי בוקר
לוח השנה האקדמית  לשנת הלימודים תשע"ד (2013/2014) - לימודי קריירה

עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

שיתופי פעולה: