סטודנטים להנדסה במהלך שיעור דרושים במכללה

דרושים במכללה

למשרות סגל מנהלי: דרושים – סגל מנהלי

למשרות סגל אקדמי: דרושים – סגל אקדמי

 

שיתופי פעולה: