סטודנטים בשיעור עם פרופ' ישראל רינגל - המחלקה להנדסת פרמצבטית ספר טלפונים

ספר טלפונים מנהלה
מחלקה טלפון ישיר שלוחה  ימי קבלה  שעות קבלה 
אחזקה 02-6588084 8084 א'-ה' 08:00-16:00.
כונן ימי חול עד 20:00
ו' ביום ו' כונן: 08:00-13:00
מרכז ייעוץ ורישום 02-6588087 8087 א'-ה' 09:00-13:00, 13:30-19:00
טכניון- היחידה ללימודי ההמשך ירושלים 02-6588088 8088 א'-ה' 09:00-13:00, 13:30-19:00
מדור שכר לימוד 02-6588070
02-6588071
8070
8071
א'-ה' 10:00-13:00
ד' 14:00-15:30
המכינות הקדם אקדמיות 02-6588018

02-6588028

8018 8028 א'-ה' 10:00-13:00, 14:30-15:30
מנהל הסטודנטים 02-6588003 8003 א', ד' 09:00-12:00, 13:00-19:00
ב', ג', ה' 09:00-12:00, 13:00-16:00
מדור בחינות 02-6588053 8053 ד' 10:00-13:00, 14:00-15:30, 16:30-17:30
א', ב', ג', ה' 10:00-13:00, 14:00-15:30
ועדת הוראה 02-6591860 1860 א'-ה' 10:00-12:00
ספרייה 02-6588060 8060 א'-ה' 09:00-20:00
ו' 08:00-13:00
מערכות מידע 02-6588062/3 8062
8063
א'-ה' 09:00-17:00
משאבי אנוש 02-6588035 8035 א'-ה' 08:30-16:00
מנהל הסגל 02-6591821 1821 א'-ה' 08:00-16:00
מדור שכר 02-6588065 8065 א'-ה' 08:00-16:00
שיווק 02-6588030 8030 א'-ה' 09:00-17:30
בטחון 02-6588092 8092  א'-ה'  09:00-17:00
מדור סיוע ומעורבות חברתית 02-6588048 8048 א'-ה' 09:00-16:00
רכש ומכרזים 02-6588012 8012 א'-ה' 09:00-16:00
גיוס משאבים 02-6588059 8059 א'-ה' 09:00-16:00
לשכת נשיא ומנכ"ל 02-6588099 8099 א'-ה' 09:00-16:00
מדור בוגרים והכוון תעסוקתי 02-6588032 8032 א'-ה' 09:00-17:00
ראשי חוגים ותחומים 02-6588056 8056 א'-ה' 08:00-16:00
הנהלת חשבונות 02-6588069/4

 

8069/4 א'-ה' 09:00-16:30

 

שיתופי פעולה: