סטודנטים להנדסה בשיעור עם פרופ' תמר רז מידע למועמד

קורס הכנה בפיסיקה
קורס ההכנה בפיסיקה מיועד לסטודנטים במחלקות – הנדסת חומרים מתקדמים, הנדסת מכונות, הנדסה פרמצבטית והנדסת חשמל ואלקטרוניקה

אחד מתחומי הלימוד החשובים העומדים בבסיס מרבית לימודי ההנדסה הוא תחום הפיסיקה. קורס ההכנה בפיסיקה מיועד לסטודנטים אשר מגיעים ללא ידע מספק קודם בתחום זה, ובנוסף עבור מועמדים אשר למדו פיסיקה אך מעוניינים לרענן את ידיעותיהם כהכנה ללימודים אקדמיים במכללה. הקורס מיועד לסטודנטים במחלקות הבאות: הנדסת חומרים מתקדמים, הנדסת מכונות, הנדסה פרמצבטית והנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

בין הנושאים שילמדו בקורס: יחידות פיסיקליות, קינטיקה בממד אחד, כוחות ודינאמיקה, תנועה מעגלית, תנע קווי ועבודה ואנרגיה ולתלמידי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה גם אלקטרוסטאטיקה, כוח חשמלי ושדה חשמלי, זרם חשמלי, התנגדות חשמלית וחוקי קירכהוף.

דרישות אקדמיות:
 • תרגילים: במהלך הקורס יינתנו באתר הקורס תרגילים כעבודת בית, הסטודנטים יידרשו לפתור תרגילים אלו במועדים שייקבעו על ידי המרצה. פתרונות התרגילים יוכנסו במועד מאוחר יותר לאתר הקורס וישמשו כהכנה טובה למבחן הסיום.
 • מבחן סיום: בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב.
 • ציון עובר בבחינה הינו 60, למעט סטודנטים אשר התקבלו על תנאי ציון מעבר גבוה יותר, על סמך החלטת ועדת קבלה וכפי שמופיע להם במכתב הקבלה.
 • המכללה מקיימת שני מועדי בחינה. הציון במועד האחרון אליו ניגש הסטודנט, הינו הקובע.
מתכונת קורס ההכנה בפיסיקה:

הלימודים יחלו ביום א' 17.07.2016 וימשכו עד ליום א' 04.09.2016

 •  הלימודים בקורס יתקיימו בימים א', ד' בין השעות 13:30-16:00
 • סה"כ 45 שעות אקדמיות
 • סטודנטים אשר לא יוכלו להשתתף בקורס ההכנה מסיבות חשובות (מילואים, מחלה ומקרים מיוחדים) יפנו למרכז ייעוץ ורישום בצירוף אישורים מתאימים לשם טיפול פרטני

 

קריטריונים לקבלת פטור מקורס ההכנה בפיזיקה:
 1. המועמד עבר את בחינת הבגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 60 ומעלה/ בגרות בהיקף של 3 יח"ל בציון 70 ומעלה במהלך חמש השנים האחרונות (פטור יינתן גם למועמד שעבר בגרויות אלו במסגרת מכינה) – לתלמידי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה פטור יינתן רק לבעלי 5 יח"ל.
 2. המועמד למד במהלך חמש השנים האחרונות קורס אקדמי בנושא "מכניקה" וקורס אקדמי בנושא "חשמל ומגנטיות" במוסד אקדמי אחר (כולל האוניברסיטה הפתוחה) וקיבל ציון 60 ומעלה .
 3. המועמד למד במהלך חמש השנים האחרונות 5 יחידות פיסיקה או 3 יחידות פיסיקה במכינת המכללה (או במכינה אקדמית אחרת) ועבר בהצלחה את המבחן.
 4. המועמד למד במהלך חמש השנים האחרונות את הקורס "פיסיקה בסיסית" במכינת המכללה, ועבר בהצלחה את המבחן.
 5. מועמד אשר מגיש מועמדות להנדסת חומרים מתקדמים או להנדסה פרמצבטית, שהוא בעל דיפלומת הנדסאי בתחומים מכונות, אלקטרוניקה, חומרים או כימיה – בתנאי שמתוך עיון בגיליון הציונים שלו מתברר שהוא עבר בהצלחה (בציון 60 ומעלה) את הבחינות הנוגעות לתחומי הפיסיקה.
 6. מועמד אשר מגיש מועמדות להנדסת מכונות, שהוא בעל דיפלומת הנדסאי בתחומים מכונות, אלקטרוניקה, חומרים או כימיה – בתנאי שמתוך עיון בגיליון הציונים שלו מתברר שהוא עבר בהצלחה (בציון 70 ומעלה) את הבחינות הנוגעות לתחומי הפיסיקה.
 7. מועמד אשר מגיש מועמדות להנדסת חשמל ואלקטרוניקה שהוא בעל דיפלומת הנדסאי בתחומים אלקטרוניקה, חשמל, ומכשור בקרה יהיה פטור מ"קורס ההכנה לפיסיקה" – בתנאי שמתוך עיון בגיליון הציונים שלו מתברר שהוא עבר בהצלחה (בציון 70 ומעלה) את הבחינות הנוגעות לתחומי הפיסיקה.
 8. בהתייחס לסעיפים 6,7 ממועד קבלת הציון המזכה בפטור לפיסיקה לא יעברו יותר מ-7 שנים.

 

מועמד אשר ברשותו קורס פיסיקה אחר מאלו שתוארו לעיל, יכול להגיש למרכז ייעוץ ורישום בקשה למתן פטור אשר תיבחן באופן פרטני.

small pdf icon  תכנית הלימודים בקורס ומבחן לדוגמא

לייעוץ אקדמי אישי מלאו פרטיכם

צור איתנו קשר »

 אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
שיתופי פעולה: