סטודנטים להנדסה בשיעור עם פרופ' תמר רז מידע למועמד

קורס הכנה במתמטיקה
מקצועות המתמטיקה, היום יותר מתמיד, מהווים בסיס הכרחי ללימודי הטכנולוגיה ברמה אקדמית גבוהה.
בכדי לעזור לסטודנטים להשתלב ולהצליח בקורסים המתמטיים, נכלל בתכנית הלימודים קורס הכנה קדם אקדמי חובה במתמטיקה.

מטרת קורס ההכנה ללמד, לרענן ולהרחיב את הבסיס המתמטי ההכרחי ללימודים גבוהים במתמטיקה.

דרישות אקדמיות:
 • קורס ההכנה מורכב משני חלקים אשר ילמדו במקביל: חלק I – אלגברה, חלק II – נושאים בגיאומטריה אנליטית וטריגונומטריה. במהלך הקורס יינתנו תרגילי בית. הסטודנט חייב להכין את תרגילי הבית ולהגישם במועד שנקבע.
 • הגשת 80% לפחות מתרגילי בית הינה חובה.
 • במהלך קורס ההכנה יתקיים בוחן מגן. לבוחן אין מועד ב'. ציון הבוחן יהווה 20% מהציון הסופי. ציון הבוחן יכול לשפר את ציון הבחינה, אך לא להורידו.
 • בסיום קורס ההכנה תתקיים בחינה סופית. משקל הבחינה הסופית הוא 80% או יותר מהציון הסופי, בהתאם לציון הבוחן.
 • ציון עובר בבחינה הינו 60, למעט סטודנטים אשר התקבלו על תנאי ציון מעבר גבוה יותר, על סמך החלטת ועדת קבלה או כפי שמופיע במכתב הקבלה.
 • המכללה מקיימת שני מועדי בחינה. הציון במועד האחרון אליו ניגש הסטודנט, הינו הקובע.
 • מעבר בחינת קורס ההכנה במתמטיקה מהווה דרישת קדם לרישום לקורסים מתמטיים מתקדמים. אי עמידה בדרישה זו תמנע אפשרות ללמוד את קורסי המתמטיקה המתקיימים בשנת הלימודים הראשונה.

small pdf icon תכנית הלימודים – קורס ההכנה במתמטיקה

בחינת קורס ההכנה במתמטיקה הינה חובה לכל המועמדים.

פטור מבחינת קורס ההכנה יוענק למועמדים הבאים (מותנה בהצגת אישורים מתאימים):

 1. המועמד עבר את בחינות הבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 70 ומעלה במהלך השנתיים האחרונות.
 2. המועמד יעבור בהצלחה את בחינת הפטור מקורס ההכנה. פרטים על מועדי הבחינה ניתן לקבל במרכז הייעוץ והרישום.
 3. המועמד עבר בהצלחה את בחינת הסיום במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 70 ומעלה במסגרת מכינה קדם אקדמית במגמת מדעי הטבע, במהלך השנתיים האחרונות.
 4. המועמד עבר את בחינת הבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 80 ומעלה, במהלך חמש השנים האחרונות.

 הערה לבעלי הפטור ממעבר בחינת סיום קורס ההכנה במתמטיקה:
נציין כי הדגשים בקורס ההכנה במתמטיקה הינם שונים מההדגשים במבחני הבגרות. בקורס מלמדים בצורה ממוקדת את החומר החיוני ללימודי המתמטיקה הנדרשים במוסדנו.
ברצוננו להזמין את בעלי הפטור להשתתף בקורס כקורס רשות (תמורת תשלום סמלי). סטודנטים אלו לא ידרשו לגשת למבחן. מטרת קורס ההכנה לבעלי הפטור הינה ההכנה המיטבית ללימודים במכללה, אנחנו ממליצים בחום לבעלי הפטור לנצל הזדמנות זו ולעבור את קורס ההכנה במתמטיקה.

מתכונת קורס ההכנה:

קורס ההכנה במסלול זה מיועד למועמדים בעלי בגרות במתמטיקה ברמה של 4/5 יחידות לימוד

 • הלימודים יחלו ביום א' 24.06.2018 וימשכו עד ליום ה' 09.08.2018
  הקורס יתקיים בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין השעות 09:00-13:15, קבוצה אחת תתקיים בין השעות 16:15-20:30
 • מועדי הבחינה בתום הקורס: מועד א' 15.08.18 מועד ב' 03.09.18
 • סטודנטים שלא יוכלו להשתתף בקורס ההכנה מסיבות מוצדקות (מילואים, מחלה ומקרים מיוחדים) יפנו למרכז ייעוץ ורישום בצירוף אישורים מתאימים לטיפול פרטני
 • ייתכנו שינויים במתכונת הקורס יש להתעדכן מעת לעת מול מרכז ייעוץ ורישום
 • למועמדים המעוניינים יערך מבחן פטור טרם פתיחת קורס ההכנה
  מועד א'- 29/05/2018 בין השעות 08:30-11:30
  מועד ב'- 12/06/2018 בין השעות 08:30-11:30
  ניתן לגשת למועד בחינה אחד בלבד מבין השניים, הבחינה היא ללא עלות.
  המעוניינים לגשת לבחינת הפטור ייצרו קשר עם מרכז ייעוץ ורישום על מנת להירשם לבחינה.
  תינתן אפשרות בחינה רק למועמדים שנרשמו מראש.

 small pdf icon מבחן לדוגמא במתמטיקה

לפרטים נוספים והרשמה יש לפנות למרכז ייעוץ ורישום 9087*

משתפים איתנו פעולה
בואו להיות מהנדסים מלא/י פרטים

אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*