פגישות ייעוץ אקדמי אישי למתעניינים במרכז ייעוץ ורישום של עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מידע למועמד

נהלי רישום וקבלה
רישום

ערכת הרישום נשלחת ללא תשלום לכל המבקש. לקבלת הערכה יש לפנות למרכז ייעוץ ורישום של המכללה על ידי מילוי הפרטים באתר באמצעות טופס "צור קשר", בטלפון 02-6588087 או באמצעות שליחת מייל לכתובת: leads@jce.ac.il הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי+משפחה, כתובת מדוייקת ומספר נייד.
על מנת שערכת הרישום תגיע ליעדה יש לפרט כתובת מדוייקת.

אישור הרישום

לאחר הרישום למכללה והצגת הנתונים למרכז ייעוץ ורישום, מוקלדים כל נתוני ההשכלה של המועמד כפי שהציג בפנינו במעמד הרישום (ציוני בגרות, ציון מבחן פסיכומטרי/תיל, רמת אנגלית, עדיפות למחלקה וכו'). במקביל, יישלח למועמד אישור הגשת מועמדות. עם קבלת מכתב זה, על המועמד לבדוק את כל הפרטים ולוודא כי לא נפלה טעות. באחריות המועמד להודיע על טעויות עד שבועיים מתאריך הוצאת המכתב. מועמד אשר לא הגיש את כל מסמכיו, לא יערך דיון בבקשתו.

מיון הבקשות

הבקשות מגיעות כולן למרכז הייעוץ והרישום בו נערך תהליך המיון.

שלב 1:

מועמד העומד בתנאי הקבלה המפורסמים של המכללה למחלקה מסויימת, מתקבל אוטומטית למחלקה.
קבלה אוטומטית לאחת המחלקות האקדמיות אינה גוררת קבלה אוטומטית לשאר המחלקות האקדמיות במכללה. קבלה לכל מחלקה נבדקת באופן נפרד.

שלב 2:

בקשתם של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה למחלקות אותן רשמו בטופס הרישום, מועברת לועדת הקבלה של המכללה. בועדת הקבלה דנים בקבלת המועמד למחלקה אותה רשם המועמד בעדיפות הראשונה וכן במחלקות אותן רשם בעדיפות שניה ושלישית במידה ואינו מתקבל לעדיפות הראשונה.

שלב 3:

בסיום הליך המיון, נשלח מכתב תשובה למועמד ובו מצויין לנרשם האם התקבל, התקבל על תנאי ומהו התנאי, המלצה למכינה קדם אקדמית או דחייה.

מועמד אשר התקבל ומעוניין לשנות את העדפתו או להתקבל למחלקה אחרת שלא רשם קודם לכן בהעדפותיו יעדכן את מרכז ייעוץ ורישום בכתב על שינוי העדיפות ויועלה במידת הצורך לועדת קבלה פעם נוספת.

ביטול רישום

מועמדים המעוניינים לבטל הרשמתם, יעדכנו בכתב את מרכז ייעוץ ורישום.
ככלל, אין החזר דמי רישום.

החלטה על קבלה ללימודים במחלקות המכללה

ההחלטה על קבלה ללימודים במכללה נערכת בשני אופנים:

  1. קבלה אוטומטית בהתאם לתנאי הקבלה המפורסמים בידיעון ובאתר האינטרנט של המכללה, בכל שנה מתעדכנים תנאי הקבלה והם יכולים להשתנות משנה לשנה.
  2. בקשתו של מועמד שאינו עומד בקריטריוני הקבלה האוטומטית, מועברת לטיפול בועדת הקבלה.

ועדת הקבלה מחליטה על:
א. קבלה של מועמד.
ב. קבלה של המועמד על תנאי, כפי שיפורט במכתב הקבלה.
ג. המתנה לתוצאות מבחנים נוספים שעל המועמד להיבחן (מבחני בגרות חיצוניים, ציון פסיכומטרי וכד').
ד. המלצה למועמד ללמוד במכללה במסגרת מכינה קדם אקדמית ייעודית ללימודי הנדסה.

כל מועמד מקבל מכתב ובו הודעה מפורטת על החלטת המכללה.

מימוש הקבלה

חובת תשלום מקדמה – מועמדים אשר התקבלו ללימודים, יקבלו הודעת קבלה יחד עם שובר לתשלום ראשון: מקדמה ע"ח שכר הלימוד. תשלום השובר מהווה אישור על כוונת המועמד לממש את לימודיו במכללה ומהווה תנאי לשמירת מקום במחלקה אליה התקבל.
מועמדים שהתקבלו על תנאי מעבר קורסי ההכנה במתמטיקה / פיסיקה, ישלמו שובר תשלום עבור קורסי ההכנה ומקדמת תשלום שכר הלימוד על מנת להבטיח את מקומם במכללה. מועמדים שהתקבלו על תנאי ולא עמדו בו (ולכן אינם מתחילים לימודים במכללה), תוחזר להם המקדמה ע"ח שכר הלימוד בניכוי התשלום עבור סדנאות הבסיס.
אי תשלום במועד של המקדמה, עלול להביא לביטול הקבלה למחלקה ולהעברת המקום למועמד הבא.
מועמדים שביקשו מלגה או הלוואה מדקנאט הסטודנטים, ישלמו אף הם את המקדמה, ללא קשר לטיפול בבקשתם לסיוע. הסטודנטים יקבלו החזר כספי אם תיווצר בחשבונם יתרת זכות.

שינוי עדיפות

מועמדים אשר משלמים את המקדמה, נשמר מקומם במחלקה אותה רשמו בעדיפות הראשונה בטופס הרישום. מועמדים אשר לא התקבלו לעדיפות הראשונה אך התקבלו למחלקה אחרת אשר רשמו בעדיפות שניה או שלישית, ושילמו את המקדמה, ירשמו כסטודנטים במחלקה בעדיפות הגבוהה ביותר.
שינוי עדיפות של מחלקה – מועמדים אשר התקבלו ליותר ממחלקה אחת ומעוניינים ללמוד במחלקה אותה העדיפו שניה או שלישית ימלאו בשובר התשלום של המקדמה את שם המחלקה בה הם רוצים ללמוד במקום המיועד לכך בראש השובר.
יש לציין כי על המועמד ליידע את מרכז ייעוץ ורישום בכתב על כל שינוי בהעדפותיו.

מועמדים שירצו לשנות את המחלקה האקדמית יוכלו לעשות זאת במהלך תקופת הרישום וכל עוד נותר מקום במחלקה המבוקשת.

ביטול – קורסי הכנה

הנוהל מתייחס לכלל קורסי ההכנה, ובהן: מתמטיקה, פיסיקה, תכנות וכימיה.

  1. סטודנט המבטל הרשמה לקורס הכנה עד שבועיים לפני פתיחתו, זכאי להחזר מלא של התשלום.
  2. סטודנט המבטל הרשמה בין שבועיים לפני פתיחת קורס ההכנה ועד שבוע לאחר מועד פתיחתו, זכאי להחזר מחצית התשלום.
  3. סטודנט המבטל הרשמה משבוע לאחר פתיחת קורס ההכנה ואילך אינו זכאי כלל להחזר.

 

* הודעה על ביטול הרשמה לקורסי ההכנה יש למסור בכתב, בדואר רשום, במסירה אישית או באמצעות נציג המצוייד בייפוי כוח מתאים. מסירת הודעה שלא באופן האמור לעיל לא תחשב כמתן הודעה לעניין המועדים הנקובים בסעיף זה.

לפרטים נוספים ראו : רישום ללימודי הנדסה

משתפים איתנו פעולה
הצטרפו אלינו מלא/י פרטים
אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*