עמדות מחשבים במעבדה להנדסת תוכנה הנדסת תוכנה תואר ראשון ושני

מעבדה במחשבים – מחומרה לתוכנה
From Hardware to Software – Computer Laboratory
קוד קורס: 10083
4.0 נ"ז

מטרת הקורס: הקניית ידע בסיסי בתיאוריה שמאחורי בניית מהדרים והתנסות מעשית בשלבים השונים של בניית המהדר.
שיטת הלימוד: בהרצאות נלמד את התיאוריה שבבסיס פיתוח המהדרים. התרגול יתחלק לשני חלקים: תיאורטי ומעשי. בתרגול התיאורטי נפתור תרגילים המכסים את החומר הנלמד בכיתה. בתרגול המעשי נלמד על כלי הפיתוח שבהם נשתמש על מנת לבנות מהדרים. במעבדה נתנסה באופן מעשי בשלבי פיתוח המהדר.
תוכנית הקורס: אנליזה לקסיקלית, דקדוקים, ניתוח תחבירי מלמעלה-למטה, ניתוח תחבירי מלמטה למעלה, בדיקת טיפוסי נתונים, טיפול בשגיאות, תרגום, יצירת קוד ביניים, סביבת זמן-ריצה של תוכנית, אופטימיזציה.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מבוא למהדרים הינן:

דרישות קדם: מודלים חישוביים (10032), תכנות מתקדם (10058)
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת תוכנה

שיתופי פעולה: