עמדות מחשבים במעבדה להנדסת תוכנה הנדסת תוכנה תואר ראשון ושני

מבוא לכלכלה
Introduction to Economics
קוד קורס: 91019
3.5 נ"ז

מושגי יסוד: עקומת תמורה, עלות אלטרנטיבית, יתרון יחסי. פונקצית יצור, הקצאת מקורות, שוק העבודה, עקומת היצע, עקומת ביקוש ושיווי משקל של השוק. שוק לא תחרותי והתערבות ממשלתית. תפקידי הממשלה.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מבוא לכלכלה הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת תוכנה

שיתופי פעולה: