עמדות מחשבים במעבדה להנדסת תוכנה הנדסת תוכנה

תואר ראשון בהנדסת תוכנה – תכנית הלימודים לשנת תשע"ו
שנה ראשונה

סמסטר א'

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10003 אלגברה לינארית 1 3 2 4.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה
10035 מיתוג ומערכות ספרתיות 2 1 2.5
10088 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית להנדסת תוכנה 3 2 4.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה
10028 מבוא לתכנות 3 2 2 5.0 93045 קורס הכנה בתכנות
10078 מתמטיקה בדידה 1 2 1 2.5
סה"כ  23 13 8 2 18

 

סמסטר ב'

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10004 אלגברה לינארית 2 3 2 4.0 10003 אלגברה לינארית 1,
פטור מקורסי הכנה במתמטיקה
10017 חדו"א 1 4 2 5.0 10088 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית להנדסת תוכנה
פטור מקורסי הכנה במתמטיקה
10031 מבני נתונים 3 1 3.5 10028 מבוא לתכנות
10030 מבנה וארגון המחשב 2 1 2.5 10035 מיתוג ומערכות ספרתיות
10059 פיתוח תוכנה מונחה עצמים 2 2 3.0 10028 מבוא לתכנות
10074 מתמטיקה בדידה 2 2 1 2.5 10078 מתמטיקה בדידה 1
סה"כ  25 16 9 20.5

 

שנה שנייה

סמסטר ג'

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10007 אלגוריתמיקה 1 3 1 3.5 10074
10031
מתמטיקה בדידה,
מבני נתונים
10018 חדו"א 2 4 2 5.0 10017 חדו"א 1
10019 לוגיקה מתמטית 3 1 3.5 10074 מתמטיקה בדידה 2
96007 פיסיקה 1 – מכניקה 3 1 3.5 10017 חדו"א 1 10018 חדו"א 2
10064 תכנות בשפת C ו- C++ 2 3 3.5 10059 פיתוח תוכנה מונחה עצמים 10031 מבני נתונים
10034 מיקרופרוססורים 2 3 3.5 10030 מבנה וארגון המחשב
סה"כ  28 17 8 3 22.5

 

סמסטר ד'

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10008 אלגוריתמיקה 2 3 1 3.5 10007
10004
אלגוריתמיקה 1,
אלגברה לינארית 2
10015 הסתברות וסטטיסטיקה 1 2 1 2.5 10074
10017
מתמטיקה בדידה 2,
חדו"א 1
10018 חדו"א 2
10036 מסדי נתונים 3 1 3.5 10019
10031
לוגיקה מתמטית,
מבני נתונים
10040 מערכות הפעלה 3 3 4.5 10064
10031
10030
תכנות בשפת C ו- C++,
מבני נתונים,
מבנה וארגון המחשב
10077 מבוא לתכנות מדעי 3 1 3.5 1001810004 חדו"א 2אלגברה ליניארית 2
10072 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 3 1 3.5 10071 פיסיקה 1 – מכניקה 10018 חדו"א 2
סה"כ  25 17 8 21.0

 

 שנה שלישית

סמסטר ה'

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10106 ניהול פרוייקטי תוכנה 3 3.0 10040
10064
מערכות הפעלה
תכנות בשפת C ו- C++
10091 תכנות בסביבת אינטרנט 2 1 2.5 10036
10064
מסדי נתונים,
תכנות בשפת C ו- C++
10016 הסתברות וסטטיסטיקה 2 2 1 2.5 10015 הסתברות וסטטיסטיקה 1
10046 מתמטיקה להנדסה 3 1 3.5 10018 חדו"א 2 10004 אלגברה ליניארית
10061 תקשורת מחשבים 3 1 3.5 10040 מערכות הפעלה
10039 יישומי תקשורת מחשבים 2 1 2.5 10040 מערכות הפעלה 10061 תקשורת מחשבים
10054 תיכון מונחה עצמים 3 1 3.5 10064 תכנות בשפת C ו- C++
10087 אוטומטים ושפות פורמליות 2 1 2.5 10007
10019
אלגוריתמיקה 1,
לוגיקה מתמטית
סה"כ  27 20 6 1 23.5

 

סמסטר ו'

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10107 מבנה מהדרים 3 1 3.5 1000810087 אלגוריתמיקה 2אוטומטים ושפות פורמליות
10041 מערכות מבוזרות 3 1 3.5 10061 תקשורת מחשבים אין
10108 עיבוד אותות 3 2 4.0 100721000410046 פיסיקה 2- חשמל ומגנטיותאלגברה ליניארית 2מתמטיקה להנדסה אין
10111 אבטחת מערכות תוכנה 3 3.0 100081003910061 אלגוריתמיקה 2יישומי תקשורת מחשביםתקשורת מחשבים
10014 הנדסת תוכנה 3 1 1 4.0 1009110106 תכנות בסביבת אינטרנטניהול פרויקטי תוכנה אין
10076 חישוביות וסיבוכיות 2 1 2.5 10087 אוטומטים ושפות פורמליות אין
סה"כ  24 17 6 1 20.5

 

 

שנה רביעית

סמסטר ז'

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10042 מערכות זמן אמת 3 3.0 10040 מערכות הפעלה אין
10051 פרויקט גמר בהנדסת תוכנה (שנתי) 10 5.0 השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין אין
96024 מבוא לכלכלה 2 1 2.5 אין אין
קורסי בחירה – מצ"ב רשימה אין אין
סה"כ 16 5 11 11.5

 

סמסטר ח'

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10099 ניהול מיזמים 3 3.0 10024 מבוא לכלכלה אין
10051 פרויקט גמר בהנדסת תוכנה (שנתי) 10 5.0 השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין אין
קורסי בחירה – מצ"ב רשימה אין אין
סה"כ 13 3 10 8

 

קורסי בחירה (יש לצבור 7 נ"ז מתוך קורסי בחירה)

קורסי בחירה דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10050 עיבוד תמונה 3 1 3.5 10046 מתמטיקה להנדסה 10001 אותות ומערכות
10105 יישומי מערכות לומדות ברפואה 3 3.0 1000810040 אלגוריתמיקה 2מערכות הפעלה אין
10067 נושאים מתקדמים במערכות אחסון 3 3.0 10061
10036
תקשורת מחשבים
מסדי נתונים
אין
10093 סדנא בתכנות יישומים ניידים באנדרואיד 2 2 3.0 10039 יישומי תקשורת מחשבים 10014 הנדסת תכנה
10094 בדיקת תוכנה 2 2.0 10091 תכנות בסביבת אינטרנט אין
10097 נושאים מתקדמים במערכות תקשורת 3 1 3.0 1003910061 יישומי תקשורת מחשביםתקשורת מחשבים אין
10113 ניהול מערכות תוכנה בענן 3 3.0 10040 מערכות הפעלה אין
10103 הנדסת תוכנה בפיתוח משחקי מחשב 3 3.0 10054 תיכון מונחה עצמים אין
10111 אבטחת מערכות תוכנה 3 3.0 100081003910061 אלגוריתמיקה 2יישומי תקשורת מחשביםתקשורת מחשבים אין
10110 אחזור מידע 3 3.0 10014 הנדסת תוכנה אין

 

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזה בשתי נ"ז.

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

לחצו למידע על לימודי הנדסת תוכנה

 

משתפים איתנו פעולה
רוצה להיות מהנדס? מלא/י פרטים
 אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*