עמדות מחשבים במעבדה להנדסת תוכנה הנדסת תוכנה

תואר ראשון בהנדסת תוכנה – תכנית הלימודים לשנת תשע"ה
שנה ראשונה

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10003 אלגברה לינארית 3 2 - 4.0 - פטור מקורסי הכנה במתמטיקה - אין
10035 מיתוג ומערכות ספרתיות 3 1 - 3.5 - אין - אין
10088 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית להנדסת תוכנה 3 2 - 4.0 - פטור מקורסי הכנה במתמטיקה - אין
10028 מבוא לתכנות 3 2 2 5.0 - אין - אין
10078 מתמטיקה בדידה 1 2 1 - 2.5 - אין - אין
סה"כ 14 8 2 19.0 - - - -

 

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10004 אלגברה לינארית 2 3 2 - 4.0 10003 אלגברה לינארית 1,
פטור מקורסי הכנה במתמטיקה
- אין
10017 חדו"א 1 4 2 - 5.0 10088 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית להנדסת תוכנה
פטור מקורסי הכנה במתמטיקה
- אין
10031 מבני נתונים 3 1 - 3.5 10028 מבוא לתכנות - אין
10030 מבנה וארגון המחשב 2 1 - 2.5 10035 מיתוג ומערכות ספרתיות - אין
10059 פיתוח תוכנה מונחה עצמים 2 2 - 3.0 10028 מבוא לתכנות - אין
10074 מתמטיקה בדידה 2 2 1 - 2.5 10078 מתמטיקה בדידה 1 - אין
סה"כ 16 9 - 20.5 - - - -

 

שנה שנייה

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10007 אלגוריתמיקה 1 3 1 - 3.5 10074
10031
מתמטיקה בדידה,
מבני נתונים
- אין
10018 חדו"א 2 4 2 - 0.5 10017 חדו"א 1 - אין
10019 לוגיקה מתמטית 3 1 - 3.5 10074
10004
מתמטיקה בדידה 2,
אלגברה לינארית 2
- אין
96007 פיסיקה 1 – מכניקה 3 1 - 3.5 10017 חדו"א 1 10018 חדו"א 2
10064 תכנות בשפת C ו- C++ 2 3 - 3.5 10059 פיתוח תוכנה מונחה עצמים 10031 מבני נתונים
10034 מיקרופרוססורים 2 - 4 4.0 10030
10035
מבנה וארגון המחשב,
מיתוג ומערכות ספרתיות
- אין
סה"כ 17 8 4 23.0 - - - -

 

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10008 אלגוריתמיקה 2 3 1 - 3.5 10007
10004
אלגוריתמיקה 1,
אלגברה לינארית 2
- אין
10015 הסתברות וסטטיסטיקה 1 2 1 - 2.5 10074
10017
מתמטיקה בדידה 2,
חדו"א 1
10018 חדו"א 2
10036 מסדי נתונים 3 1 - 3.5 10019
10031
לוגיקה מתמטית,
מבני נתונים
- אין
10040 מערכות הפעלה 3 3 - 4.5 10064
10031
10030
תכנות בשפת C ו- C++,
מבני נתונים,
מבנה וארגון המחשב
- אין
10046 מתמטיקה להנדסה 3 1 - 3.5 10018 חדו"א 2 10004 אלגברה לינארית 2
96012 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 3 1 - 3.5 10071 פיסיקה 1 – מכניקה 10018 חדו"א 2
סה"כ 17 8 - 21.0 - - - -

 

שנה שלישית

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10001 אותות ומערכות 4 1 - 4.5 10046
10072
10004
מתמטיקה להנדסה,
פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות,
אלגברה לינארית 2
- אין
10091 תכנות בסביבת אינטרנט 2 1 - 2.5 10036
10064
מסדי נתונים,
תכנות בשפת C ו- C++
10077 מבוא לתכנות מדעי 3 1 - 3.5 10018
10004
חדו"א 2,
אלגברה לינארית
- אין
10016 הסתברות וסטטיסטיקה 2 2 1 - 2.5 10015 הסתברות וסטטיסטיקה 1 - אין
10061 תקשורת מחשבים 3 1 - 3.5 10040 מערכות הפעלה - אין
10039 יישומי תקשורת מחשבים 2 - 1 2.5 - אין 10061 תקשורת מחשבים
10087 אוטומטים ושפות פורמליות 2 1 - 2.5 10008
10019
אלגוריתמיקה 2,
לוגיקה מתמטית
- אין
סה"כ 18 6 1 21.5 - - - -

 

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10083 מעבדה במחשבים – מחומרה לתוכנה 4 - 2 5.0 10040
10087
מערכות הפעלה,
אוטומטים ושפות פורמליות
- אין
10041 מערכות מבוזרות 3 1 - 3.5 10061 תקשורת מחשבים - אין
10049 עיבוד ספרתי של אותות 3 1 - 3.5 10001 אותות ומערכות - אין
10014 שיטות בהנדסת תוכנה 3 - 2 4.0 10040 מערכות הפעלה - אין
10054 תיכון מונחה עצמים 3 1 - 3.5 10064 תכנות בשפת C ו- C++ - אין
10076 חישוביות וסיבוכיות 2 1 - 2.5 10087 אוטומטים ושפות פורמליות - אין
סה"כ 18 4 4 22 - - - -

 

שנה רביעית

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10042 מערכות זמן אמת 3 - - 3.0 10040 מערכות הפעלה - אין
10051 פרויקט גמר בהנדסת תוכנה (שנתי) - 10 - 5.0 - השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
10024 מבוא לכלכלה 3 - - 3.0 - אין - אין
קורסי בחירה – מצ"ב רשימה - - - - - אין - אין
סה"כ לא כולל קורסי בחירה 6 10 - 11.0 - - - -

 

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10099 ניהול מיזמים 3 - - 3.0 10024 מבוא לכלכלה - אין
10051 פרויקט גמר בהנדסת תוכנה (שנתי) - 10 - 5.0 - השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
קורסי בחירה – מצ"ב רשימה - - - - - אין - אין
סה"כ לא כולל קורסי בחירה 3 10 - 8 - - - -

 

קורסי בחירה (יש לבחור 7 נ"ז מתוך קורסי בחירה)

קורסי בחירה דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10050 עיבוד תמונה 3 1 - 3.5 10008
10046
אלגוריתמיקה 2,
מתמטיקה להנדסה
- אין
10010 בינה מלאכותית 2 1 - 2.5 10019
10007
ליגיקה מתמטית,
אלגוריתמיקה 2
10087 אוטומטים ושפות פורמליות
10065 כריית מידע 3 - - 3.0 10007 אלגוריתמיקה 2 - אין
10066 הרשת הסמנטית 3 - - 3.0 10041 מערכות מבוזרות - אין
10067 נושאים מתקדמים במערכות אחסון 2 1 - 2.5 10041
10036
מערכות מבוזרות,
מסדי נתונים
- אין
10084 אבטחת מידע 3 - - 3.0 10008
10061
אלגוריתמיקה 2,
תקשורת מחשבים
- אין
10085 נושאים בשליפת מידע ועיבוד שפות טבעיות 2 1 - 2.5 10008 אלגוריתמיקה 2 - אין
10093 סדנא בתכנות יישומים ניידים באנדרואיד 2 - 2 3.0 10039
10014
יישומי תקשורת מחשבים,
הנדסת תוכנה
- אין
10094 בדיקת תוכנה 2 1 - 2.5 10014 הנדסת תוכנה - אין
10096 אימות פורמלי 2 1 - 2.5 10087 אוטומטיים ושפות פורמליות - אין
10097 נושאים מתקדמים במערכות תקשורת 2 1 - 2.5 10039 יישומי תקשורת מחשבים - אין
10101 הנדסת תוכנה במחשוב ענן 3 - - 3.0 10008
10040
10041
אלגוריתמיקה 2,
מערכות הפעלה,
מערכות מבוזרות
- אין
10103 הנדסת תוכנה בפיתוח משחקי מחשב 2 1 - 2.5 10054 תיכון מונחה עצמים - אין

 

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזה בשתי נ"ז.

 

לחצו למידע על לימודי הנדסת תוכנה

 

שיתופי פעולה: