סטודנטים בשיעור מעבדה - הנדסת תרופות הנדסה פרמצבטית

הנדסה פרמצבטית – תכנית הלימודים לשנת תשע"ו
שנה ראשונה

סמסטר א'

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית 2 2.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה אין
96000 מבוא לכימיה 3 1 3.5 אין אין
96001 מבוא לתכנות 3 2 4.0 אין אין
96002 חדו"א 1 4 2 5.0 93020 או
93021 או
80077
פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
50002 מבוא לביולוגיה של התא 3 3.0 אין אין
סה"כ  20 15 6 17.5

 

סמסטר ב'

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
96004 אלגברה לינארית 4 2 5.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
96015 כימיה אנליטית 3 1 3.5 96000 מבוא לכימיה אין
96008 כימיה פיסיקלית 2 1 2.5 96000
96002
מבוא לכימיהחדו"א 1 אין
96003 חדו"א 2 3 2 4.0 96002 חדו"א 1,
סדנאות במתמטיקה
אין
96007 פיסיקה 1 – מכניקה 3 1 3.5 96002 חדו"א 1 96003 חדו"א 2
50075 מבוא להנדסת תהליכים 2 1 2.5 96002
96000
חדו"א 1,
מבוא לכימיה
אין
96018 כימיה אורגנית 2 1 2.5 96000 מבוא לכימיה אין
סה"כ  28 19 9 0 23.5

 

שנה שנייה

סמסטר ג'

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50092 כימיה מדיצינלית 3 3.0 5000296018 מבוא לביולוגיה של התאכימיה אורגנית
96020 פיסיקה 2- חשמל, מגנטיות ואופטיקה 4 2 5.0 96007
96003
פיסיקה 1 – מכניקה
חדו"א 2
אין
96016 כימיה אנליטית – מעבדה 3 1.5 96015 כימיה אנליטית 1
50052 מאזני אנרגיה 3 1 3.5 50075 מבוא להנדסת תהליכים
96011 תרמודינמיקה 3 2 4.0 96000
96003
מבוא לכימיה,
חדו"א 2
אין
50020 אנליזה וקטורית ומשוואות
דיפרנציאליות
3 2 4.0 96002
96003
חדו"א 1,
חדו"א 2
96004 אלגברה לינארית
50022 ביוכימיה 3 3.0 50002
96018
מבוא לביולוגיה של התא
כימיה אורגנית
סה"כ  29 19 7 3 24.0

 

סמסטר ד'

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50047 מעבדה במכניקה וחשמל 2 1.0 96020 פיסיקה 2 אין
50019 משוואות דיפרנציאליות חלקיות 3 2 4.0 96003
50020
חדו"א 2,
אנליזה וקטורית ומשוואת דיפרנציאליות
אין
50090 ביוסטטיסטיקה והסתברות 3 2 4.0 96003 חדו"א 2 אין
50042 מבוא לחומרים ומכניקת מוצקים 2 1 2.5 96000
96007
מבוא לכימיה
פיסיקה 1 – מכניקה
אין
50029 עקרונות הזרימה 3 1 3.5 96003
50075
50052
96007
חדו"א 2
מבוא להנדסת תהליכים
מאזני אנרגיה
פיסיקה 1 – מכניקה
אין
50005 יסודות הביולוגיה המולקולרית
וההנדסה הגנטית
2 2.0 50022
50002
ביוכימיה,
מבוא לביולוגיה של התא
אין
50061 ביוכימיה – מעבדה 2 1.0 50002
50022
מבוא לביולוגיה של התא,
ביוכימיה
96023 הכרת המתלב 1 0.5
סה"כ 24  13 7 4 18.5

 

שנה שלישית

סמסטר ה'

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50017 כימיה – מעבדה מתקדמת 1 3 2.0 96015
96016
50018
כימיה אנליטית
כימיה אנליטית- מעבדה
כימיה אורגנית
אין
50016 כימיה אנליטית תרופתית 2 1 2.5 96020
96018
חשמל, מגנטיות ואופטיקה
כימיה אורגנית
50017 כימיה – מעבדה מתקדמת
50040 יסודות הביולוגיה המולקולרית
וההנדסה הגנטית – מעבדה
2.5 1.25 50022
50005
ביוכימיה,
יסודות הביולוגיה המולקולרית
וההנדסה הגנטית
אין
50025 פיסיולוגיה 3 3.0 50002
50022
מבוא לביולוגיה של התא,
ביוכימיה
אין
50081 מיקרוביולוגיה תעשייתית 3 3.0 50022 ביוכימיה אין
50045 מעבר חום 3 1 3.5 500295005250019 עקרונות הזרימה,
מאזני אנרגיהמשוואות דיפרנציאליות חלקיות
אין
50028 דינמיקה ובקרה 2 1 2.5 50019 משוואות דיפרמציאליות חלקיות
96022 מבוא לשרטוט הנדסי 2 1.0
סה"כ 24  13 6 5 18.5  

 

סמסטר ו'

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50080 כימיה אנליטית תרופתית – מעבדה 4 2.0 50016
50017
50092
כימיה אנליטית תרופתית,
כימיה -מעבדה מתקדמת,
כימיה מדיצינלית
אין
50030 יסודות בפרמקולוגיה 4 4.0 50022 ביוכמיה 50025 פיסיולוגיה
50079 מבוא למיקרוביולוגיה- מעבדה 2 1.0 50022 ביוכימיה אין
50076 מעבדה לתופעות מעבר תנע,
מסה וחום
5 2.5 50029
50052
96011
50045
עקרונות הזרימה,
מאזני אנרגיה,
תרמודינמיקה,
מעבר חום
50048 מעבר חומר
50096 מערכות האיכות, GMP ורגולוציה 3 3.0 50052 מאזני אנרגיה אין
50048 מעבר חומר 3 1 3.5 5004550052 מעבר חוםמאזני אנרגיה אין
סה"כ 22  10 1 11 16

 

שנה רביעית

סמסטר ז'

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50037 טכנולוגיה פרמצבטית תעשייתית 4 4.0 50016
50030
כימיה אנליטית תרופתית,
יסודות בפרמקולוגיה
אין
50091 פתולוגיה והטיפול במחלה 4 4.0 5003050025 יסודות בפרמקולוגיהפיסיולוגיה
50053 ראקטורים 3 3.0 50029
50052
50048
עקרונות הזרימה,
מאזני אנרגיה,
מעבר חומר
אין
50083 צורות מתן של תרופות 3 3.0 50038 פולימרים ויישומיהם בתעשייה הפרמצבטית אין
50068 מבוא לתכנון וניהול פרוייקטים 2 2.0 אין
50093 מכשור רפואי 2 2.0
50094 התקנים רפואיים 2 2.0
סה"כ  20 20 0 0 20.0

 

סמסטר ח'

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50031 מעבדה בטכנולוגיה פרמצבטית תעשייתית 4 2.0 50016
50030
כימיה אנליטית תרופתית
יסודות בפרמקולוגיה
50037 טכנולוגיה פרמצבטית תעשייתית
50086 ביוטכנולוגיה וביוריאקטורים- מעבדה 2 1.0 50081

50040

מיקרביולוגיה תעשייתית

יסודות הביולוגיה המולקולרית וההנדסה הגנטית- מעבדה

אין
50085 מבוא להנדסה ביוכימית 3 3.0 50045
50053
מעבר חום,
ראקטורים
אין
50095 עיבוד אותות והדמיה 4 4.0 אין
50043 פרויקט גמר בהנדסה פרמצבטית (שנתי) 16 8.0 השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין
סה"כ   7 0 6 10

 

קורס בחירה לסטודנטים בשנים ג' ו- ד'

קורסי בחירה דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91029 קשר כימי – שנתי 4 2 5.0 50003
50014
50007
50015
מבוא לכימיה,
חשמל, מגנטיות ואופטיקה,
אלגברה לינארית,
חדו"א 2
אין

 

לחצו למידע על לימודי הנדסה פרמצבטית

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזה בשתי נ"ז.

עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

 

 

 

משתפים איתנו פעולה
רוצה להיות מהנדס? מלא/י פרטים
 אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*