סטודנטים בשיעור מעבדה - הנדסת תרופות הנדסה פרמצבטית

הנדסה פרמצבטית – תכנית הלימודים לשנת תשע"ו
שנה ראשונה

סמסטר א'

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית 2 2.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה אין
96000 מבוא לכימיה 3 1 3.5 אין אין
96001 מבוא לתכנות 3 2 4.0 אין אין
96002 חדו"א 1 4 2 5.0 93020 או
93021 או
80077
פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
50002 מבוא לביולוגיה של התא 3 3.0 אין אין
סה"כ  20 15 6 17.5

 

סמסטר ב'

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
96004 אלגברה לינארית 4 2 5.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
96015 כימיה אנליטית 3 1 3.5 96000 מבוא לכימיה אין
96008 כימיה פיסיקלית 2 1 2.5 96000
96002
מבוא לכימיהחדו"א 1 אין
96003 חדו"א 2 3 2 4.0 96002 חדו"א 1,
סדנאות במתמטיקה
אין
96007 פיסיקה 1 – מכניקה 3 1 3.5 96002 חדו"א 1 96003 חדו"א 2
50075 מבוא להנדסת תהליכים 2 1 2.5 96002
96000
חדו"א 1,
מבוא לכימיה
אין
96018 כימיה אורגנית 2 1 2.5 96000 מבוא לכימיה אין
סה"כ  28 19 9 0 23.5

 

שנה שנייה

סמסטר ג'

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50092 כימיה מדיצינלית 3 3.0 5000296018 מבוא לביולוגיה של התאכימיה אורגנית
96020 פיסיקה 2- חשמל, מגנטיות ואופטיקה 4 2 5.0 96007
96003
פיסיקה 1 – מכניקה
חדו"א 2
אין
96016 כימיה אנליטית – מעבדה 3 1.5 96015 כימיה אנליטית 1
50052 מאזני אנרגיה 3 1 3.5 50075 מבוא להנדסת תהליכים
96011 תרמודינמיקה 3 2 4.0 96000
96003
מבוא לכימיה,
חדו"א 2
אין
50020 אנליזה וקטורית ומשוואות
דיפרנציאליות
3 2 4.0 96002
96003
חדו"א 1,
חדו"א 2
96004 אלגברה לינארית
50022 ביוכימיה 3 3.0 50002
96018
מבוא לביולוגיה של התא
כימיה אורגנית
סה"כ  29 19 7 3 24.0

 

סמסטר ד'

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50047 מעבדה במכניקה וחשמל 2 1.0 96020 פיסיקה 2 אין
50019 משוואות דיפרנציאליות חלקיות 3 2 4.0 96003
50020
חדו"א 2,
אנליזה וקטורית ומשוואת דיפרנציאליות
אין
50090 ביוסטטיסטיקה והסתברות 3 2 4.0 96003 חדו"א 2 אין
50042 מבוא לחומרים ומכניקת מוצקים 2 1 2.5 96000
96007
מבוא לכימיה
פיסיקה 1 – מכניקה
אין
50029 עקרונות הזרימה 3 1 3.5 96003
50075
50052
96007
חדו"א 2
מבוא להנדסת תהליכים
מאזני אנרגיה
פיסיקה 1 – מכניקה
אין
50005 יסודות הביולוגיה המולקולרית
וההנדסה הגנטית
2 2.0 50022
50002
ביוכימיה,
מבוא לביולוגיה של התא
אין
50061 ביוכימיה – מעבדה 2 1.0 50002
50022
מבוא לביולוגיה של התא,
ביוכימיה
96023 הכרת המתלב 1 0.5
סה"כ 24  13 7 4 18.5

 

שנה שלישית

סמסטר ה'

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50017 כימיה – מעבדה מתקדמת 1 3 2.0 96015
96016
50018
כימיה אנליטית
כימיה אנליטית- מעבדה
כימיה אורגנית
אין
50016 כימיה אנליטית תרופתית 2 1 2.5 96020
96018
חשמל, מגנטיות ואופטיקה
כימיה אורגנית
50017 כימיה – מעבדה מתקדמת
50040 יסודות הביולוגיה המולקולרית
וההנדסה הגנטית – מעבדה
2.5 1.25 50022
50005
ביוכימיה,
יסודות הביולוגיה המולקולרית
וההנדסה הגנטית
אין
50025 פיסיולוגיה 3 3.0 50002
50022
מבוא לביולוגיה של התא,
ביוכימיה
אין
50081 מיקרוביולוגיה תעשייתית 3 3.0 50022 ביוכימיה אין
50045 מעבר חום 3 1 3.5 500295005250019 עקרונות הזרימה,
מאזני אנרגיהמשוואות דיפרנציאליות חלקיות
אין
50028 דינמיקה ובקרה 2 1 2.5 50019 משוואות דיפרמציאליות חלקיות
96022 מבוא לשרטוט הנדסי 2 1.0
סה"כ 24  13 6 5 18.5  

 

סמסטר ו'

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50080 כימיה אנליטית תרופתית – מעבדה 4 2.0 50016
50017
50092
כימיה אנליטית תרופתית,
כימיה -מעבדה מתקדמת,
כימיה מדיצינלית
אין
50030 יסודות בפרמקולוגיה 4 4.0 50022 ביוכמיה 50025 פיסיולוגיה
50079 מבוא למיקרוביולוגיה- מעבדה 2 1.0 50022 ביוכימיה אין
50076 מעבדה לתופעות מעבר תנע,
מסה וחום
5 2.5 50029
50052
96011
50045
עקרונות הזרימה,
מאזני אנרגיה,
תרמודינמיקה,
מעבר חום
50048 מעבר חומר
50096 מערכות האיכות, GMP ורגולוציה 3 3.0 50052 מאזני אנרגיה אין
50048 מעבר חומר 3 1 3.5 5004550052 מעבר חוםמאזני אנרגיה אין
סה"כ 22  10 1 11 16

 

שנה רביעית

סמסטר ז'

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50037 טכנולוגיה פרמצבטית תעשייתית 4 4.0 50016
50030
כימיה אנליטית תרופתית,
יסודות בפרמקולוגיה
אין
50091 פתולוגיה והטיפול במחלה 4 4.0 5003050025 יסודות בפרמקולוגיהפיסיולוגיה
50053 ראקטורים 3 3.0 50029
50052
50048
עקרונות הזרימה,
מאזני אנרגיה,
מעבר חומר
אין
50083 צורות מתן של תרופות 3 3.0 50038 פולימרים ויישומיהם בתעשייה הפרמצבטית אין
50068 מבוא לתכנון וניהול פרוייקטים 2 2.0 אין
50093 מכשור רפואי 2 2.0
50094 התקנים רפואיים 2 2.0
סה"כ  20 20 0 0 20.0

 

סמסטר ח'

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
50031 מעבדה בטכנולוגיה פרמצבטית תעשייתית 4 2.0 50016
50030
כימיה אנליטית תרופתית
יסודות בפרמקולוגיה
50037 טכנולוגיה פרמצבטית תעשייתית
50086 ביוטכנולוגיה וביוריאקטורים- מעבדה 2 1.0 50081

50040

מיקרביולוגיה תעשייתית

יסודות הביולוגיה המולקולרית וההנדסה הגנטית- מעבדה

אין
50085 מבוא להנדסה ביוכימית 3 3.0 50045
50053
מעבר חום,
ראקטורים
אין
50095 עיבוד אותות והדמיה 4 4.0 אין
50043 פרויקט גמר בהנדסה פרמצבטית (שנתי) 16 8.0 השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין
סה"כ   7 0 6 10

 

קורס בחירה לסטודנטים בשנים ג' ו- ד'

קורסי בחירה דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91029 קשר כימי – שנתי 4 2 5.0 50003
50014
50007
50015
מבוא לכימיה,
חשמל, מגנטיות ואופטיקה,
אלגברה לינארית,
חדו"א 2
אין

 

לחצו למידע על לימודי הנדסה פרמצבטית

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזה בשתי נ"ז.

עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

 

 

 

שיתופי פעולה: