סטודנטים בשיעור מעבדה - הנדסת תרופות הנדסה פרמצבטית

הנדסה פרמצבטית – תכנית הלימודים לשנת תשע"ו
שנה ראשונה

סמסטר א'

סמסטר א'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
91022מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית22.0פטור מקורסי הכנה במתמטיקהאין
96000מבוא לכימיה313.5איןאין
96001מבוא לתכנות324.0איןאין
96002חדו"א 1425.093020 או
93021 או
80077
פטור מקורסי הכנה במתמטיקה91022מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
50002מבוא לביולוגיה של התא33.0איןאין
סה"כ 2015617.5

 

סמסטר ב'

סמסטר ב'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
96004אלגברה לינארית425.0פטור מקורסי הכנה במתמטיקה91022מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
96015כימיה אנליטית313.596000מבוא לכימיהאין
96008כימיה פיסיקלית212.596000
96002
מבוא לכימיהחדו"א 1אין
96003חדו"א 2324.096002חדו"א 1,
סדנאות במתמטיקה
אין
96007פיסיקה 1 – מכניקה313.596002חדו"א 196003חדו"א 2
50075מבוא להנדסת תהליכים212.596002
96000
חדו"א 1,
מבוא לכימיה
אין
96018כימיה אורגנית212.596000מבוא לכימיהאין
סה"כ 28199023.5

 

שנה שנייה

סמסטר ג'

סמסטר ג'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
50092כימיה מדיצינלית33.05000296018מבוא לביולוגיה של התאכימיה אורגנית
96020פיסיקה 2- חשמל, מגנטיות ואופטיקה425.096007
96003
פיסיקה 1 – מכניקה
חדו"א 2
אין
96016כימיה אנליטית – מעבדה31.596015כימיה אנליטית 1
50052מאזני אנרגיה313.550075מבוא להנדסת תהליכים
96011תרמודינמיקה324.096000
96003
מבוא לכימיה,
חדו"א 2
אין
50020אנליזה וקטורית ומשוואות
דיפרנציאליות
324.096002
96003
חדו"א 1,
חדו"א 2
96004אלגברה לינארית
50022ביוכימיה33.050002
96018
מבוא לביולוגיה של התא
כימיה אורגנית
סה"כ 29197324.0

 

סמסטר ד'

סמסטר ד'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
50047מעבדה במכניקה וחשמל21.096020פיסיקה 2אין
50019משוואות דיפרנציאליות חלקיות324.096003
50020
חדו"א 2,
אנליזה וקטורית ומשוואת דיפרנציאליות
אין
50090ביוסטטיסטיקה והסתברות324.096003חדו"א 2אין
50042מבוא לחומרים ומכניקת מוצקים212.596000
96007
מבוא לכימיה
פיסיקה 1 – מכניקה
אין
50029עקרונות הזרימה313.596003
50075
50052
96007
חדו"א 2
מבוא להנדסת תהליכים
מאזני אנרגיה
פיסיקה 1 – מכניקה
אין
50005יסודות הביולוגיה המולקולרית
וההנדסה הגנטית
22.050022
50002
ביוכימיה,
מבוא לביולוגיה של התא
אין
50061ביוכימיה – מעבדה21.050002
50022
מבוא לביולוגיה של התא,
ביוכימיה
96023הכרת המתלב10.5
סה"כ24 137418.5

 

שנה שלישית

סמסטר ה'

סמסטר ה'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
50017כימיה – מעבדה מתקדמת132.096015
96016
50018
כימיה אנליטית
כימיה אנליטית- מעבדה
כימיה אורגנית
אין
50016כימיה אנליטית תרופתית212.596020
96018
חשמל, מגנטיות ואופטיקה
כימיה אורגנית
50017כימיה – מעבדה מתקדמת
50040יסודות הביולוגיה המולקולרית
וההנדסה הגנטית – מעבדה
2.51.2550022
50005
ביוכימיה,
יסודות הביולוגיה המולקולרית
וההנדסה הגנטית
אין
50025פיסיולוגיה33.050002
50022
מבוא לביולוגיה של התא,
ביוכימיה
אין
50081מיקרוביולוגיה תעשייתית33.050022ביוכימיהאין
50045מעבר חום313.5500295005250019עקרונות הזרימה,
מאזני אנרגיהמשוואות דיפרנציאליות חלקיות
אין
50028דינמיקה ובקרה212.550019משוואות דיפרמציאליות חלקיות
96022מבוא לשרטוט הנדסי21.0
סה"כ24 136518.5 

 

סמסטר ו'

סמסטר ו'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
50080כימיה אנליטית תרופתית – מעבדה42.050016
50017
50092
כימיה אנליטית תרופתית,
כימיה -מעבדה מתקדמת,
כימיה מדיצינלית
אין
50030יסודות בפרמקולוגיה44.050022ביוכמיה50025פיסיולוגיה
50079מבוא למיקרוביולוגיה- מעבדה21.050022ביוכימיהאין
50076מעבדה לתופעות מעבר תנע,
מסה וחום
52.550029
50052
96011
50045
עקרונות הזרימה,
מאזני אנרגיה,
תרמודינמיקה,
מעבר חום
50048מעבר חומר
50096מערכות האיכות, GMP ורגולוציה33.050052מאזני אנרגיהאין
50048מעבר חומר313.55004550052מעבר חוםמאזני אנרגיהאין
סה"כ22 1011116

 

שנה רביעית

סמסטר ז'

סמסטר ז'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
50037טכנולוגיה פרמצבטית תעשייתית44.050016
50030
כימיה אנליטית תרופתית,
יסודות בפרמקולוגיה
אין
50091פתולוגיה והטיפול במחלה44.05003050025יסודות בפרמקולוגיהפיסיולוגיה
50053ראקטורים33.050029
50052
50048
עקרונות הזרימה,
מאזני אנרגיה,
מעבר חומר
אין
50083צורות מתן של תרופות33.050038פולימרים ויישומיהם בתעשייה הפרמצבטיתאין
50068מבוא לתכנון וניהול פרוייקטים22.0אין
50093מכשור רפואי22.0
50094התקנים רפואיים22.0
סה"כ 20200020.0

 

סמסטר ח'

סמסטר ח'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
50031מעבדה בטכנולוגיה פרמצבטית תעשייתית42.050016
50030
כימיה אנליטית תרופתית
יסודות בפרמקולוגיה
50037טכנולוגיה פרמצבטית תעשייתית
50086ביוטכנולוגיה וביוריאקטורים- מעבדה21.050081

50040

מיקרביולוגיה תעשייתית

יסודות הביולוגיה המולקולרית וההנדסה הגנטית- מעבדה

אין
50085מבוא להנדסה ביוכימית33.050045
50053
מעבר חום,
ראקטורים
אין
50095עיבוד אותות והדמיה44.0אין
50043פרויקט גמר בהנדסה פרמצבטית (שנתי)168.0השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין
סה"כ 70610

 

קורס בחירה לסטודנטים בשנים ג' ו- ד'

קורסי בחירהדרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
91029קשר כימי – שנתי425.050003
50014
50007
50015
מבוא לכימיה,
חשמל, מגנטיות ואופטיקה,
אלגברה לינארית,
חדו"א 2
אין

 

לחצו למידע על לימודי הנדסה פרמצבטית

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזה בשתי נ"ז.

עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

 

 

 

משתפים איתנו פעולה
רוצה להיות מהנדס? מלא/י פרטים
אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*