צילום תקריב - המעבדה להנדסת מכונות הנדסת מכונות

הנדסת מכונות – תכנית הלימודים לשנת תשע"ו
שנה ראשונה

סמסטר א'

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית 2 2.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה אין
96000 מבוא לכימיה 3 1 3.5 אין אין
96014 פיסיקה 1- מכניקה 3 2 4.0 96002 חדו"א 1
96001 מבוא לתכנות 3 2 4.0 אין אין
96002 חדו"א 1 4 2 5.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
96021 הכרת המתלב 1 0.5
60008 גרפיקה הנדסית 1 2 1 2.5 אין אין
סה"כ  26 17 9 0 21.5

 

סמסטר ב'

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
96003 חדו"א 2 3 2 4.0 96002 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה,
חדו"א 1
אין
96004 אלגברה לינארית 4 2 5.0 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה,
מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
96019 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 4 2 5.0 9601496002 פיסיקה 1- מכניקהחדו"א 1 96003 חדו"א 2
60015 גרפיקה הנדסית 2 2 2 3.0 60008 גרפיקה הנדסית 1 אין
60066 תורת המדידות 1 2 2.0 אין אין
60020 סטטיקה 3 2 4.0 96014 פיסיקה 1- מכניקה
סה"כ  29 17 12 0 23

 

שנה שנייה

סמסטר ג'

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
60016 אנליזה וקטורית 3 1 3.5 96003 חדו"א 2 96004 אלגברה לינארית
60031 חוזק חומרים 1 3 2 4.0 60020 סטטיסטיקה אין
60018 משוואות דיפרנציאליות 1 3 1 3.5 96003 חדו"א 2 96004 אלגברה לינארית
60014 מעבדת מדידות 1 3 2.0 60066
96014
תורת המדידות,
פיסיקה 1 – מכניקה
אין
60021 תרמודינמיקה 3 2 4.0 96000
96003
מבוא לכימיה,
חדו"א 2
אין
60027 דינמיקה 4 2 5.0 9601460020 פיסיקה 1 – מכניקהסטטיסטיקה אין
60011 מעבדה בפיסיקה 3 1.5 96014 פיסיקה 1 – מכניקה 96019 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
סה"כ  31 16 9 6 23.5

 

סמסטר ד'

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
60013 הסתברות וסטטיסטיקה 3 1 3.5 96003 חדו"א 2 אין
60025 משוואות דיפרנציאליות 2 3 2 4.0 60018
96003
משוואות דיפרנציאליות 1,
חדו"א 2
אין
60068 חוזק חומרים 2 2 2 3.0 60031 חוזק חומרים 1 אין
60028 מכניקת זורמים 3 2 4.0 9601460020 פיסיקה 1 – מכניקהסטטיסטיקה אין
60007 מבוא לחשמל ואלקטרוניקה 3 1 3.5 96019 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות אין
60072 פונקציות מרוכבות 3 2 4.0 6000189600296003 משוואות דיפרנציאליות 1חדו"א 1חדו"א 2 אין
סה"כ  27 17 10 22.0

 

שנה שלישית

סמסטר ה'

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
60030 מעבר חום ומסה 3 2 4.0 60028
60021
מכניקת זורמים,
תרמודינמיקה
אין
60022 מדע החומרים 3 1 3.5 96000 מבוא לכימיה
60032 שיטות נומריות 3 1 3.5 96004
9600360018
אלגברה לינאריתחדו"א 2
משוואות דיפרנציאליות 1
אין
60034 מעבדת מוצקים 1 3 2.0 60068 חוזק חומרים 2
60037 מכניקת תנודות וגלים 3 3.0 60068 חוזק חומרים 2 60027 דינמיקה
60069 מערכות לינאריות 3 1 3.5 60025
96004
משוואות דיפרנציאלות 2,
אלגברה לינארית
60051 מכניקת זורמים יישומית 3 3.0 60028 מכניקת זורמים
סה"כ  27 18 6 3 22.5

 

סמסטר ו'

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
60036 תכן מכני 3 1 3.5 60068 חוזק חומרים 2 אין
60048 אלמנטים סופיים 3 1 3.5 60032
60068
שיטות נומריות
חוזק חומרים 2
אין
60054 רובוטיקה 3 3.0 60036 תכן מכני 60033 תורת הבקרה
60041 מבוא למיקרו מערכות 3 1 4 3.5 6000760022 מבוא לחשמל ואלקטרוניקהמדע החומרים 60068 חוזק חומרים 2
60033 תורת הבקרה 3 1 3.5 60018
60069
משוואות דיפרנציאליות 1,
מערכות לינאריות
אין
60029 מעבדת זרימה ומעבר חום 1 3 2.0 600286003060021 מכניקת זורמים,
מעבר חום ומסהתרמודינמיקה
אין
סה"כ  23 15 5 3 19

 

שנה רביעית

סמסטר ז'

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד  קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
60055 תכן רכיבים מכניים 3 3.0
60074 מעבדה במיקרו מערכות וחיישנים 1 1 3 3.0 60041 מבוא למיקרו מערכות
60073 ניהול פרוייקטים 2 2.0 השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין אין
60042 פרויקט גמר בהנדסת מכונות 6 3.0 השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין אין
60071 למסלול זרימה ואנרגיה-מבוא לאווירודינמיקה 3 3.0 60028 מכניקת זורמים אין
60052 למסלול חוזק חומרים-טריבולוגיה 3 3.0 60068 חוזק חומרים 2 אין
סה"כ 19  9 7 3 14

 

סמסטר ח'

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
96024 מבוא לכלכלה 2 1 2.5 ראה רשימה מצורפת ראה רשימה מצורפת
60042 פרויקט גמר בהנדסת מכונות 10 5.0 השלמת כל חובות התואר עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין
60070 למסלול זרימה ואנרגיה-זרימה דחיסה 3 3.0 60021 תרמודינמיקה
60053 למסלול חוזק חומרים-אנליזת מבנים 3 3.0 6002060068 סטטיסטיקהחוזק חומרים 2
סה"כ  16 5 11 0 10.5

 

לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד הגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים, אחד באנגלית והשני בעברית (4 נ"ז). כל קורס מזכה בשתי נ"ז.

עזריאלי- מכללה להנדסה ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותוכניות הלימודים מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

לחצו למידע על לימודי הנדסת מכונות

 

 

 

משתפים איתנו פעולה
רוצה להיות מהנדס? מלא/י פרטים
 אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*