צילום תקריב - המעבדה להנדסת מכונות הנדסת מכונות

עוד במחלקה:

הנדסת מכונות – תכנית הלימודים לשנת תשע"ה
שנה ראשונה

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית 2 - - 2.0 - פטור מקורסי הכנה במתמטיקה - אין
60003 מבוא לכימיה 4 2 1 5.5 - אין - אין
96001 מבוא לתכנות 3 2 - 4.0 - אין - אין
96002 חדו"א 1 4 2 - 5.0 - פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
60008 גרפיקה הנדסית 1 2 1 - 2.5 - אין - אין
סה"כ 15 7 1 19.0 - - - -

 

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
96003 חדו"א 2 3 2 - 4.0 96002 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה,
חדו"א 1
- אין
96004 אלגברה לינארית 4 2 - 5.0 91022 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה,
מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
- אין
60010 פיסיקה 1 – מכניקה 3 2 - 4.0 96002 חדו"א 1 96003 חדו"א 2
60015 גרפיקה הנדסית 2 2 2 - 3.0 60008 גרפיקה הנדסית 1 - אין
60066 תורת המדידות 1 1 - 1.5 - אין - אין
סה"כ 13 9 - 17.5 - - - -

 

שנה שנייה

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
60016 אנליזה וקטורית 3 1 - 3.5 60012 חדו"א 2 60009 אלגברה לינארית
60017 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 3 2 - 4.0 60012
60010
חדו"א 2,
פיסיקה 1 – מכניקה
- אין
60018 משוואות דיפרנציאליות 1 3 1 - 3.5 60012 חדו"א 2 60009 אלגברה לינארית
60014 מעבדת מדידות - 1 3 2.0 60066
60010
תורת המדידות,
פיסיקה 1 – מכניקה
- אין
60021 תרמודינמיקה 3 2 - 4.0 60003
60012
מבוא לכימיה,
חדו"א 2
- אין
60020 סטטיקה 3 1 - 3.5 60010 פיסיקה 1 – מכניקה - אין
60011 מעבדה בפיסיקה - - 3 1.5 60010 פיסיקה 1 – מעבדה 60017 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
סה"כ 15 8 6 22 - - - -

 

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
60013 הסתברות וסטטיסטיקה 3 1 - 3.5 60012 חדו"א 2 - אין
60025 משוואות דיפרנציאליות 2 3 2 - 4.0 60018
60012
משוואות דיפרנציאליות 1,
חדו"א 2
- אין
60022 מדע החומרים 3 1 - 3.5 60003 מבוא לכימיה - אין
60031 חוזק חומרים 1 3 1 - 3.5 60020 סטטיקה - אין
60028 מכניקת זורמים 3 1 - 3.5 60010 פיסיקה 1 – מכניקה - אין
60007 מבוא לחשמל ואלקטרוניקה 3 1 - 3.5 60017 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות - אין
60072 פונקציות מרוכבות 3 2 - 4.0 - אין - אין
סה"כ 21 11 - 26.5 - - - -

 

שנה שלישית

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
60030 מעבר חום ומסה 3 2 - 4.0 60028
60021
מכניקת זורמים,
תרמודינמיקה
- אין
60032 שיטות נומריות 3 1 - 3.5 60009
60018
אלגברה לינארית,
משוואות דיפרנציאליות 1
- אין
60034 מעבדת מוצקים - 1 3 2.0 60031 חוזק חומרים 60068 חוזק חומרים 2
60041 מבוא למיקרו מערכות 3 1 - 3.5 60007
60022
מבוא לחשמל ואלקטרוניקה,
מדע החומרים
60068 חוזק חומרים 2
60068 חוזק חומרים 2 2 2 - 3.0 60031 חוזק חומרים 1 - אין
60069 מערכות לינאריות 3 1 - 3.5 60025
60009
משוואות דיפרנציאלות 2,
אלגברה לינארית
סה"כ 14 8 3 19.5 - - - -

 

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
60036 תכן מכני 3 1 - 3.5 60068 חוזק חומרים 2 - אין
60038 חומרים וטכנולוגיות ייצור של מיקרו מערכות 3 - - 3.0 30022
60041
מדע החומרים,
מבוא למיקרו מערכות
- אין
60039 חיישנים ומפעילים 3 1 - 3.5 60007
60017
מבוא לחשמל ואלקטרוניקה,
פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
- אין
60064 מעבדה במיקרו מערכות - - 4 2.0 60041 מבוא למיקרו מערכות - אין
60024 מבוא לכלכלה 2 - - 2.0 - אין - אין
60033 תורת הבקרה 3 1 - 3.5 60018
60069
משוואות דיפרנציאליות 1,
מערכות לינאריות
- אין
60029 מעבדת זרימה ומעבר חום - 1 3 2.0 60028
60030
מכניקת זורמים,
מעבר חום ומסה
- אין
סה"כ 14 4 7 19.5 - - - -

 

שנה רביעית

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
60027 דינמיקה 4 2 - 5.0 60010
60068
פיסיקה 1 – מכניקה,
חוזק חומרים 2
- אין
60042 פרויקט גמר בהנדסת מכונות - 20 - 10.0 - השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
60048 אלמנטים סופיים 3 1 - 3.5 60032
60068
שיטות נומריות,
חוזק חומרים 2
- אין
60040 מעבר חום וזרימה במיקרו מערכות 3 1 - 3.5 60028
60030
מכניקת זורמים,
מעבר חום ומסה
- אין
2 מקצועות מרשימת מקצועות הבחירה 9 - - 9.0 - ראה רשימה מצורפת - ראה רשימה מצורפת
סה"כ 16 24 - 28 - - - -

 

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
4 מקצועות מרשימת מקצועות הבחירה 12 - - 12.0 - ראה רשימה מצורפת - ראה רשימה מצורפת
סה"כ 12 - - 12.0 - - - -

 

  •  על הסטודנט ללמוד 6 מקצועות מתוך 14
  • יש ללמוד לפחות שלושה קורסי בחירה מקטגוריית "מערכות מיקרו מכניות" המפורטים להלן (מסומנים בכוכבית).
קורסי בחירה דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
60037 מכניקת תנודות וגלים 3 1 - 3.0 60068
60027
חוזק חומרים 2,
דינמיקה
- אין
60043 ייצור בשיטת CIM 3 - - 3.0 - אין 60046 עיבוד שבבי
60044 אמינות ואבטחת איכות 3 - - 3.0 60013 הסתברות וסטטיסטיקה - אין
60045 בקרה אקלימית 3 - - 3.0 60021
60030
60028
תרמודינמיקה,
מעבר חום ומסה,
מכינקת זורמים
- אין
60046 עיבוד שבבי 3 - - 3.0 60020
60008
סטטיקה,
גרפיקה הנדסית 1
- אין
60047 תיכון תרמי 3 - - 3.0 60021
60030
תרמודינמיקה,
מעבר חום ומסה
- אין
60049 חומרים קרמיים וחומרים מרוכבים 3 - - 3.0 60068
60022
חוזק חומרים 2,
מדע החומרים
- אין
60050 מנועים ובקרה בכלי רכב 3 - - 3.0 60021
60033
תרמודינמיקה,
בקרה
- אין
60054 רובוטיקה 3 - - 3.0 60036
60033
תכן מכני,
בקרה
- אין
60053 אנליזת מבנים 3 - - 3.0 60020
60068
סטטיקה,
חוזק חומרים 2
- אין
60035 פיסיקת מוליכים למחצה * 3 - - 3.0 60022 מדע החומרים - אין
60058 מבוא לאופטיקה מודרנית 3 - - 3.0 60037 מכניקת תנודות וגלים - אין
60059 מעבדה ב- VLSI * 3 - - 3.0 60041 מבוא למיקרו מערכות - אין
60065 משטחי מוצק ומיקרוסקופיה אלקטרונית * 3 - - 3.0 60022 מדע החומרים - אין
60060 תכונות מכניות וחשמליות של מוליכים למחצה * 3 - - 3.0 60022
60068
מדע החומרים,
חוזק חומרים 2
60051 מכניקת זורמים ישומית 3 - - 3.0 - אין - אין
60052 טריבולוגיה 3 - - 3.0 - אין - אין
60055 תכן רכיבים מכניים 3 1 - 3.5 - אין - אין

 

לחצו למידע על לימודי הנדסת מכונות

 

 

 

שיתופי פעולה: