דגם של פס ייצור- המעבדה להנדסת תעשייה וניהול הנדסת תעשייה וניהול

התמחות בניהול התפעול – תכנית הלימודים לשנת תשע"ה
שנה ראשונה

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית 2 - - 2.0 - פטור מקורסי הכנה במתמטיקה - אין
96002 חדו"א 1 4 2 - 5.0 - פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
30015 יסודות התכנות 3 2 1 4.5 - אין - אין
30020 מבוא להנדסת תעשייה וניהול 3 1 - 3.5 - אין - אין
30046 תכנון הנדסי בסיוע מחשב 1 - 2 2.0 - אין - אין
30011 התנהגות ארגונית 3 - - 3.0 - אין - אין
סה"כ 16 5 3 20.0 - - - -

 

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
96004 אלגברה לינארית 4 2 - 5.0 91022 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה,
מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
- אין
30012 חדו"א 2 4 2 - 5.0 96002 פטור מקורסי הכנה במתמטיקה,
חדו"א 1
- אין
96007 פיסיקה 1 – מכניקה 3 1 - 3.5 96002 חדו"א 1  30012 חדו"א 2
30075 מתמטיקה בדידה 2 2 - 3.0 - אין - אין
30018 מבוא לגורמי אנוש 3 - - 3.0 - אין - אין
30047 תכנות מונחה עצמים 2 1 - 2.5 30015 יסודות התכנות - אין
30023 מבוא לכלכלה 2 2 - 3.0 - אין - אין
סה"כ 20 10 - 25.0 - - - -

 

שנה שנייה

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30010 הסתברות 3 2 - 4.0 30075 מתמטיקה בדידה - אין
30031 משוואות דיפרנציאליות 2 1 - 2.5 30012 חדו"א 2 96004 אלגברה לינארית
30009 הנדסת שיטות 3 1 - 3.5 30020 מבוא להנדסת תעשייה וניהול - אין
30028 מודלים דטרמניסטיים 3 1 - 3.5 96002
96004
חדו"א 1,
אלגברה לינארית
- אין
96012 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 3 1 - 3.5 96007
30012
פיסיקה 1 – מכניקה,
חדו"א 2
- אין
30017 כלכלה הנדסית 2 2 - 3.0 30023 מבוא לכלכלה - אין
30076 הטמעת שינויים בארגון 3 - - 3.0 30011 התנהגות ארגונית 30009 הנדסת שיטות
30077 תכנות בסביבת אינטרנט 2 1 - 2.5 30047 תכנות מונחה עצמים  - אין
סה"כ 21 9 - 25.5 - - - -

 

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30008 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 2 1 2 3.5 96012
30012
פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות,
חדו"א 2
- אין
30038 סטטיסטיקה 3 1 - 3.5 30010 הסתברות - אין
30090 מבוא למערכות מידע 2 - - 2.0 - אין - אין
30059 פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה 2 - - 2.0 96012 פיסיקה 2 – חשמל  ומגנטיות - אין
30056 מעבדה בפיסיקה - - 2 1.0 96007 פיסיקה 1 – מכניקה 96012 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
30029 מודלים סטוכסטיים 3 1 - 3.5 30028 מודלים דטרמיניסטיים - אין
30034 ניהול התפעול 1 3 1 - 3.5 30010 הסתברות - אין
30036 ניהול פרויקטים 3 - - 3.0 30010 הסתברות - אין
30057 מערכות יצור ממוחשבות 2 - - 2.0 - אין
סה"כ 20 4 4 24.0 - - - -

 

שנה שלישית

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30030 מסדי נתונים 3 1 - 3.5 30077 תכנות בסביבת אינטרנט - אין
30019 מבוא להנדסת חומרים וטכנולוגיות ייצור 2 - - 2.0 96007 פיסיקה 1 – מכניקה - אין
30037 ניתוח ותכנון מערכות מידע א' 3 - - 3.0 30090 מבוא למערכות מידע - אין
30040 סימולציה ספרתית 2 2 - 3.0 30038 סטטיסטיקה 30029 מודלים סטוכסטיים
30035 ניהול התפעול 2 3 1 - 3.5 30034
30038
ניהול התפעול 1,
סטטיסטיקה
- אין
30064 תהליכים וטכנולוגיות יצור – מעבדה - - 3 1.5 30057 מערכות יצור ממוחשבות - אין
30050 בקרה, הבטחת איכות ואמינות 3 1 - 3.5 30038 סטטיסטיקה - אין
30057 מערכות יצור ממוחשבות 2 - - 2.0 - אין - אין
סה"כ 16 5 3 20.0 - - - -

 

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30079 בניית מודלים ארגוניים 3 - - 3.0 30038 סטטיסטיקה - אין
30067 תכנון ניסויים סטטיסטיים 3 - - 3.0 30038 סטטיסטיקה - אין
30051 חשבונאות תמחיר והמחרה 2 2 - 3.0 30017 כלכלה הנדסית - אין
32010 שיווק 3 - - 3.0 - אין - אין
30088 ניהול משאבי ארגון – ERP 2 - 2 3.0 30034 ניהול התפעול 1 - אין
32004 לוגיסטיקה 3 - - 3.0 30034 ניהול התפעול 1 - אין
30078 מתודולוגיה לניתוח ושיפור תהליכים 3 - - 3.0 30034
30009
ניהול התפעול 1,
הנדסת שיטות
- אין
סה"כ 19 3 5 23.0 - - - -

 

שנה רביעית

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30068 פרויקט בהנדסת תעשייה וניהול (שנתי ) - 8 - 4.0 - השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
30087 כתיבה מדעית וטכנית בפרויקט 2 - - 0.0 - אין 30068 פרויקט גמר
- קורסי התמחות 9 - - 9.0 - אין - אין
סה"כ 11 8 - 13.0 - - - -

 

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30068 פרויקט בהנדסת תעשייה וניהול (שנתי ) - 8 - 4.0 - השלמת כל חובות הלימודי עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
- קורסי התמחות 9 - - 9.0 - אין
סה"כ 9 8 - 13.0 - - - -

 

קורסי בחירה בהתמחות בניהול התפעול (יש לבחור 18 נ"ז מתוך קורסי הבחירה, בשנה ד')

קורסי בחירה דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30028 נושאים מתקדמים בניהול התפעול 3 - - 3.0 - אין - אין
30083 עבודה בצוות – מתיאוריה למעשה 3 - - 3.0 30011 התנהגות ארגונית - אין
30091 תכן מפעלים 3 - - 3.0 - אין - אין
30089 תכנון מערכות שירות 3 - - 3.0 - אין - אין

 

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזה בשתי נ"ז.

 

לחצו למידע על לימודי הנדסת תעשייה וניהול

 

שיתופי פעולה: