דגם של פס ייצור- המעבדה להנדסת תעשייה וניהול הנדסת תעשייה וניהול

משוואות דיפרנציאליות
Differential Equations
קוד קורס: 30031
2.5 נ"ז

מושגי יסוד במשוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון: הפתרון הכללי, פתרון פרטי, תנאי ההתחלה ותנאי שפה. דוגמאות ממכניקה וחשמל להצגת הבעיות עם תנאי התחלה ותנאי שפה. משוואות הניתנות להפרדת משתנים, משוואה הומוגנית. משוואה ליניארית מסדר ראשון, דוגמאות למודלים ליניאריים בביולוגיה, מכניקה וחשמל. משוואה מדויקת, גורם האינטגרציה.
המשמעות הגיאומטרית של משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון. משפט הקיום והיחידות ( ללא הוכחה).
משוואות הומוגניות עם מקדמים קבועים – מקרה של שורשים ממשיים שונים. מושג המשוואה האופיינית.
משוואות ליניאריות מסדר שני: משוואות הומוגניות, אי תלות ליניארית, הפתרון הכללי. Wronskian והורדת סדר.
משוואות הומוגניות עם מקדמים קבועים – שורשים מרוכבים ושורש ממשי כפול ( הורדת סדר)
הפרדה לבעיה הומוגנית ולא הומוגנית, שיטת המקדמים הלא מוגדרים ושיטת ואריצית הפרמטרים למציאת פתרון עבור בעיה לא הומוגנית.
מעגלי RLC ומערכות מכניות.
הכרת מערכות של משוואות ליניאריות מסדר ראשון עם מקדמים קבועים : הורדה למשוואה דיפרנציאלית מסדר גבוה, שימוש במטריצות ובוקטורים העצמיים המתאימים ( במקרה של שורשים ממשיים שונים).

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס משוואות דיפרנציאליות הינן:

דרישות קדם: – חדו"א 2 (30012), אלגברה ליניארית (30002)
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת תעשייה וניהול – התמחות במערכות מידע
לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת תעשייה וניהול – התמחות בניהול התפעול
חזרה לעמוד הראשי של הנדסת תעשייה וניהול

שיתופי פעולה: