דגם של פס ייצור- המעבדה להנדסת תעשייה וניהול הנדסת תעשייה וניהול

מודלים דטרמיניסטיים
Deterministic Models
קוד קורס: 30028
3.5 נ"ז

דוגמאות ניסוח.
הנחות מודל ליניארי.
פתרון גרפי של תכנות ליניארי.
הניסוח על גיליון אלקטרוני.
פתרון בעיית התעבורה.
בעיית השמה.
השיטה ההונגרית.
שיטת הסימפלקס.
דואליות.
ניתוח רגישות.
אופטימיזציה של רשתות.
משחקים מטריציאליים סכום 0.
תכנות דינמי.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מודלים דטרמיניסטיים הינן:

דרישות קדם: חדו"א 1 (30013), אלגברה ליניארית (30002)
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת תעשייה וניהול – התמחות במערכות מידע
לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת תעשייה וניהול – התמחות בניהול התפעול
חזרה לעמוד הראשי של הנדסת תעשייה וניהול

 

שיתופי פעולה: