דגם של פס ייצור- המעבדה להנדסת תעשייה וניהול הנדסת תעשייה וניהול

התמחות במערכות מידע – תכנית הלימודים לשנת תשע"ה
שנה ראשונה

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית 2 - - 2.0 - פטור מקורסי הכנה במתמטיקה - אין
96002 חדו"א 1 4 2 - 5.0 - פטור מקורסי הכנה במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
30015 יסודות התכנות 3 2 1 4.5 - אין - אין
30020 מבוא להנדסת תעשייה וניהול 3 1 - 3.5 - אין - אין
30046 תכנון הנדסי בסיוע מחשב 1 - 2 2.0 - אין - אין
30011 התנהגות ארגונית 3 - - 3.0 - אין - אין
סה"כ 16 5 3 20.0 - - - -

 

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
96004 אלגברה לינארית 4 2 - 5.0 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית, פטור מקורסי הכנה במתמטיקה - אין
30012 חדו"א 2 4 2 - 5.0 96002 חדו"א 1, פטור מקורסי הכנה במתמטיקה - אין
96007 פיסיקה 1 – מכניקה 3 1 - 3.5 96002 חדו"א 1  30012 חדו"א 2
30075 מתמטיקה בדידה 2 2 - 3.0 - אין - אין
30018 מבוא לגורמי אנוש 3 - - 3.0 - אין - אין
30047 תכנות מונחה עצמים 2 1 - 2.5 30015 יסודות התכנות - אין
30023 מבוא לכלכלה 2 2 - 3.0 - אין
סה"כ 20 10 - 25 - - - -

 

שנה שנייה

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30010 הסתברות 3 2 - 4.0 30075 מתמטיקה בדידה - אין
30031 משוואות דיפרנציאליות 2 1 - 2.5 30012 חדו"א 2 96004 אלגברה לינארית
30009 הנדסת שיטות 3 1 - 3.5 30020 מבוא להנדסת תעשייה וניהול - אין
30028 מודלים דטרמניסטיים 3 1 - 3.5 96002 96004 חדו"א 1, אלגברה לינארית - אין
30017 כלכלה הנדסית 2 2 - 3.0 30023 מבוא לכלכלה - אין
96012 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 3 1 - 3.5 96007 30012 פיסיקה 1 – מכניקה, חדו"א 2 - אין
30067 הטמעת שינויים בארגון 3 - - 3.0 30011 התנהגות ארגונית 30009 הנדסת שיטות
30077 תכנות בסביבת אינטרנט 2 1 - 2.5 30047 תכנות מונחה עצמים
סה"כ 21 9 - 25.5 - - - -

 

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30008 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 2 1 2 3.5 96012 30012 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות, חדו"א 2 - אין
30038 סטטיסטיקה 3 1 - 3.5 30010 הסתברות - אין
30090 מבוא למערכות מידע 2 - - 2.0 - אין - אין
30059 פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה 2 - - 2.0 96012 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות - אין
30056 מעבדה בפיסיקה - - 2 1.0 96007 פיסיקה 1 – מכניקה 96012 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
30029 מודלים סטוכסטיים 3 1 - 3.5 30028 מודלים דטרמיניסטיים - אין
30034 ניהול התפעול 1 3 1 - 3.5 30010 הסתברות - אין
30036 ניהול פרויקטים 3 - - 3.0 30010 הסתברות - אין
30057 מערכות יצור ממוחשבות 2 - - 2.0 - אין - אין
30017 כלכלה הנדסית 2 2 - 3.0 30023 מבוא לכלכלה - אין
סה"כ 20 4 4 24.0 - - - -

 

שנה שלישית

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30030 מסדי נתונים 3 1 - 3.5 30077 תכנות בסביבת אינטרנט - אין
30019 מבוא להנדסת חומרים וטכנולוגיות ייצור 2 - - 2.0 96007 פיסיקה 1 – מכניקה - אין
30037 ניתוח ותכנון מערכות מידע א' 3 - - 3.0 30090 מבוא למערכות מידע - אין
30040 סימולציה ספרתית 2 2 - 3.0 30038 סטטיסטיקה 30029 מודלים סטוכסטיים
30035 ניהול התפעול 2 3 1 - 3.5 30034 30038 ניהול התפעול 1, סטטיסטיקה - אין
30064 תהליכים וטכנולוגיות יצור – מעבדה - - 3 1.5 30057 מערכות יצור ממוחשבות
30050 בקרה, הבטחת איכות ואמינות 3 1 - 3.5 30038 סטטיסטיקה - אין
סה"כ 16 5 3 20.0 - - - -

 

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30067 תכנון ניסויים סטטיסטיים 3 - - 3.0 30038 סטטיסטיקה - אין
30051 חשבונאות תמחיר והמחרה 2 2 - 3.0 30017 כלכלה הנדסית - אין
32010 שיווק 3 - - 3.0 - אין - אין
30079 בניית מודלים ארגוניים 3 - - 3.0 30038 סטטיסטיקה
30088 ניהול משאבי ארגון – ERP 2 - 2 3.0 30034 ניהול התפעול 1 - אין
32004 לוגיסטיקה 3 - - 3.0 30034 ניהול התפעול 1 - אין
30049 ניתוח ותכנון מערכות מידע ב' 3 - - 3.0 30037 ניתוח ותכנון מערכות מידע א' - אין
סה"כ 19 2 2 21.0 - - - -

 

שנה רביעית

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30068 פרויקט בהנדסת תעשייה וניהול (שנתי ) - 8 - 4.0 - השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
30087 כתיבה מדעית וטכנית בפרויקט 2 - - 0.0 - אין 30068 פרויקט גמר
- קורסי התמחות 9 - - 9.0 - אין - אין
סה"כ 11 8 - 13.0 - - - -

 

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30068 פרויקט בהנדסת תעשייה וניהול (שנתי ) - 8 - 4.0 - השלמת כל חובות הלימודי עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
- קורסי התמחות 9 - - 9.0 - אין - אין
סה"כ 9 8 - 13.0 - - - -

 

קורסי בחירה בהתמחות במערכות מידע (יש לבחור 8 נ"ז מתוך קורסי הבחירה)

קורסי בחירה דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
10094 בדיקת תוכנה 2 1 - 2.5 - אין - אין
31010 כריית ידע ולמידת מכונה 3 - - 3.0 30030 מסדי נתונים - אין
31012 מערכות מבוזרות 3 - - 3.0 30030 30077 מסדי נתונים, תכנות בסביבת אינטרנט - אין
30074 שיווק באינטרנט 3 - - 3.0 30077 תכנות בסביבת אינטרנט - אין
31019 מערכות מידע בתהליכי ניהול שרשרת האספקה 3 - - 3.0 - אין - אין
31007 מנשקי אדם מחשב 3 - - 3.0 - אין - אין

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזה בשתי נ"ז.   לחצו למידע על לימודי הנדסת תעשייה וניהול

שיתופי פעולה: