דגם של פס ייצור- המעבדה להנדסת תעשייה וניהול

הנדסת תעשייה וניהול

התמחות במערכות מידע – תכנית הלימודים לשנת תשע"ד
שנה ראשונה

סמסטר א' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית 2 - - 2.0 93020 או
93021 או
80077
סדנאות במתמטיקה - אין
30013 חדו"א 1 4 2 - 5.0 93020 או
93021 או
80077
סדנאות במתמטיקה 91022 מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
30015 יסודות התכנות 3 3 2 5.5 - אין - אין
30020 מבוא להנדסת תעשייה וניהול 2 - - 2.0 - אין - אין
30046 תכנון הנדסי בסיוע מחשב 1 - 2 2.0 - אין - אין
30011 התנהגות ארגונית 3 - - 3.0 30018 מבוא לגורמי אנוש - אין
סה"כ 15 5 4 19.5 - - - -

 

סמסטר ב' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30002 אלגברה לינארית 4 2 - 5.0 93020 או
93021 או
80077
סדנאות במתמטיקה - אין
30012 חדו"א 2 4 2 - 5.0 30013
93020 או
93021 או
80077
חדו"א 1,
סדנאות במתמטיקה
- אין
30041 פיסיקה 1 – מכניקה 3 1 - 3.5 30013 חדו"א 1  30012 חדו"א 2
30057 מתמטיקה בדידה 2 2 - 3.0 - אין - אין
30018 מבוא לגורמי אנוש 3 - - 3.0 - אין - אין
30047 תכנות מונחה עצמים 2 2 - 3.0 30027 מבני נתונים - אין
סה"כ 18 9 - 22.5 - - - -

 

שנה שנייה

סמסטר ג' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30010 הסתברות 3 2 - 4.0 30012
30066
חדו"א 2,
מתמטיקה בדידה 2
- אין
30031 משוואות דיפרנציאליות 2 1 - 2.5 30012 חדו"א 2 30002 אלגברה לינארית
30009 הנדסת שיטות 3 - - 3.0 30020 מבוא להנדסת תעשייה וניהול - אין
30028 מודלים דטרמניסטיים 3 1 - 3.5 30013
30002
חדו"א 1,
אלגברה לינארית
- אין
30023 מבוא לכלכלה 2 2 - 3.0 - אין - אין
30042 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות 3 1 - 3.5 30041
30012
פיסיקה 1 – מכניקה,
חדו"א 2
- אין
30067 הטמעת שינויים בארגון 3 - - 3.0 32002 הנדסת גורמי אנוש - אין
30077 תכנות בסביבת אינטרנט 2 1 - 2.5 30047 תכנות מונחה עצמים
סה"כ 21 8 - 25.0 - - - -

 

סמסטר ד' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30008 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 2 1 2 3.5 30042
30012
פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות,
חדו"א 2
- אין
30038 סטטיסטיקה 3 1 - 3.5 30010 הסתברות - אין
30026 מבוא למערכות מידע 2 - - 2.0 30015 יסודות התכנות - אין
30059 פיסיקה 3 – גלים ואופטיקה 2 - - 2.0 30042 פיסיקה 2 – חשמל  ומגנטיות - אין
30056 מעבדה בפיסיקה - - 2 1.0 30041 פיסיקה 1 – מכניקה 30042 פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
30029 מודלים סטוכסטיים 3 1 - 3.5 30028 מודלים דטרמיניסטיים - אין
30034 ניהול התפעול 1 3 1 - 3.5 30038
30028
סטטיסטיקה,
מודלים דטרמיניסטיים
- אין
30017 כלכלה הנדסית 2 2 - 3.0 30023 מבוא לכלכלה - אין
סה"כ 17 6 4 22.0 - - - -

 

שנה שלישית

סמסטר ה' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30030 מסדי נתונים 3 1 - 3.5 30027 מבני נתונים - אין
30019 מבוא להנדסת חומרים וטכנולוגיות ייצור 2 - - 2.0 30041
30052
פיסיקה 1 – מכניקה,
מבוא לכימיה
- אין
30037 ניתוח ותכנון מערכות מידע א' 2 1 - 2.5 30026 מבוא למערכות מידע - אין
30040 סימולציה ספרתית 2 2 - 3.0 30038 סטטיסטיקה 30029 מודלים סטוכסטיים
30035 ניהול התפעול 2 3 1 - 3.5 30034 ניהול התפעול 1 - אין
30050 בקרה, הבטחת איכות ואמינות 3 1 - 3.5 30038 סטטיסטיקה - אין
30057 מערכות יצור ממוחשבות 2 - - 2.0 - אין - אין
סה"כ 17 6 - 20.0 - - - -

 

סמסטר ו' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30067 תכנון ניסויים סטטיסטיים 3 - - 3.0 30038 סטטיסטיקה - אין
30036 ניהול פרויקטים 3 1 - 3.5 30034
30023
30038
ניהול התפעול 1,
מבוא לכלכלה,
סטטיסטיקה
30064 תהליכים וטכנולוגיות יצור – מעבדה - - 3 1.5 - אין - אין
30051 חשבונאות תמחיר והמחרה 2 2 - 3.0 30017 כלכלה הנדסית - אין
32010 שיווק 3 - - 3.0 30038 סטטיסטיקה - אין
30088 ניהול משאבי ארגון – ERP 2 - 2 3.0 30034 ניהול התפעול 1 - אין
32004 לוגיסטיקה 3 - - 3.0 30035 ניהול התפעול 2 30036 ניהול פרויקטים
30049 ניתוח ותכנון מערכות מידע ב' 2 1 - 2.5 30037 ניתוח ותכנון מערכות מידע א' - אין
סה"כ 19 3 5 23.0 - - - -

 

שנה רביעית

סמסטר ז' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30068 פרויקט בהנדסת תעשייה וניהול (שנתי ) - 8 - 4.0 - השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
30087 כתיבה מדעית וטכנית בפרויקט 2 - - 0.0 - אין 30068 פרויקט גמר
30079 בניית מודלים ארגוניים 3 - - 3.0 30038 סטטיסטיקה - אין
סה"כ 5 8 - 7.0 - - - -

 

סמסטר ח' דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30068 פרויקט בהנדסת תעשייה וניהול (שנתי ) - 8 - 4.0 - השלמת כל חובות הלימודי עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין - אין
סה"כ - 8 - 4.0 - - - -

 

קורסי בחירה בהתמחות במערכות מידע (יש לבחור 8 נ"ז מתוך קורסי הבחירה)

קורסי בחירה דרישות קדם דרישות מקבילות
קוד קורס ה ת מ נ"ז קוד שם קוד שם
30071 בדיקות תוכנה 3 - - 3.0 30047 תכנון מונחה עצמים - אין
31005 מחסני נתונים ויישומיהם 3 - - 3.0 30030 מסדי נתונים - אין
31010 כריית ידע ולמידת מכונה 3 - - 3.0 30030 מסדי נתונים - אין
31015 הטמעת פרויקטי IT בארגונים גדולים 3 - - 3.0 30026 מבוא למערכות מידע - אין
31012 מערכות מבוזרות 3 - - 3.0 30049 ניתוח ותכנון מערכות מידע ב' - אין
30083 עבודה בצוות – מתיאוריה למעשה 3 - - 3.0 30011 התנהגות ארגונית - אין
31014 אבטחת מידע 3 - - 3.0 30030 מסדי נתונים - אין
30085 אינטיליגנציה עסקית 3 - - 3.0 30026 מבוא למערכות מידע - אין
30086 פיתוח ממשקי אדם מכונה 3 - - 3.0 30030
30077
מסדי נתונים,
תכנות בסביבת אינטנט
- אין
30074 שיווק באינטרנט 3 - - 3.0 30077 תכנות בסביבת אינטרנט - אין

 

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזה בשתי נ"ז.

 

לחצו למידע על לימודי הנדסת תעשייה וניהול

 

שיתופי פעולה: