עמדת ניסוי ומחשב במעבדה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מעבדת תקשורת
Communication Laboratory
קוד קורס: 40055
2.0 נ"ז

Introduction to system/equation modeling and DSB generation/detection.
AM modulation, envelope recovery
Product demodulation and spectrum analysis.
FM modulation/demodulation and spectrum analysis
Sampling theorem.
Armstrong phase modulator and PDM modem.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מעבדת תקשורת הינן:

דרישות קדם: מערכות תקשורת (40067)
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת אלקטרוניקה – התמחות VLSI
לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת אלקטרוניקה – התמחות בתקשורת

 

שיתופי פעולה: