עמדת ניסוי ומחשב במעבדה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מעבדה בתקשורת מתקדמת
Advanced Communication Laboratory
קוד קורס: 42003
2.0 נ"ז

נושאים בתקשורת ספרתית
מעגלי דגימה, קידוד ופיענוח PCM.
ריבוב בזמן .PCM-TDM T1
מעגלי שיחזור שעון ב- PCM-TDM T1.
איפנון וגילוי דלתא. איפנון דלתא מסתגל.
צפינת וגילוי בלוק.
הצפנת קונבולוציה.
CDMA.

נושאים בתקשורת אופטית
ניסויים בסיסיים עם סיבים אופטיים: מדידת מפתח נומרי בסיב אופן יחיד וסיב מרובה אופנים. מדידת ניחות. מדידת רדיוס כיפוף מינימלי. קיטוב. סוגי חיבורים. דיספרסיה. מצמדים.
לייזר מוליך למחצה.
STS-1 בתקשורת סיב אופטית.
.SDH/SONET

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מעבדה מתקדמת בתקשורת הינן:

דרישות קדם: מעבדת תקשורת (40055)
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת אלקטרוניקה – התמחות VLSI
לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת אלקטרוניקה – התמחות בתקשורת

 

שיתופי פעולה: